Ivoš či Dobša, jak mu všichni říkali, se narodil 5. 12. 1965 v Brně. Po většinu svého plodného života se velmi intenzivně zabýval botanikou a jeho zálibou byla jak naše tak i tropická květena. Velkým koníčkem pro něj byla i chemie a biochemie a nějaký čas se věnoval i astronomii. Bravurně vládl několika jazyky, perfektně ovládal angličtinu, španělštinu a francouzštinu. Nikdo se už asi nikdy nedozví, jak to vlastně dokázal. Nikdy jej nikdo neviděl s učebnicí, nikdy nebyl přistižen při učení a přesto byly jeho jazykové schopnosti ohromující. 
Jako jeden z několika českých studentů začal v roce 1985 studovat Institut tropického a subtropického zemědělství (ITSZ) v Praze, který ukončil státní zkouškou v červnu 1990. Hned v září téhož roku nastoupil na roční studijní pobyt na ITSZ. Od 1. 9. 1991 se věnoval doktorandskému studiu, které úspěšně zakončil 27. 6. 1996 a obhájil tak doktorandskou práci na téma „Využití tkáňových kultur u druhu Rhodiola rosea“. Absolvoval studijní pobyt v Izraeli a jako botanik se účastnil několika expedic. Spolupracoval při průzkumu mokřadů (wetlands) na Bajkalu. Miloval také květenu mediteránní a uskutečnil řadu soukromých cest po Evropě, kde pozoroval především horskou a podhorskou květenu. Téměř měsíc strávil společně s Liborem Kuntem v Pyrenejích. 
Účastníkem expedice LEMURIA 1993 se původně stal díky svým jazykovým znalostem. V krátké době se však dokonale osvědčil jako kvalitní botanik, který se dobře orientuje v tropické květeně a dokáže zasvědceně hovořit o využití rozmanitých rostlin lidmi. Jeho skromná, a přizpůsobivá povaha z něj dělala ideálního společníka na cestách, který vždy dokáže přispět k dobré náladě a neztrácí hlavu ani v napjatých situacích, kdy největší část odpovědnosti (vyplývající z funkce tlumočníka) leží právě na něm. I přes svou uzavřenost a málomluvnost byl Dobša v expedici vždy tím, kdo upozorňoval na mnohé pozoruhodné a nenápadné jevy v přírodě a uměl poznat a vysvětlit mnohé z toho co nám ostatním zůstávalo skryto. I v dalších letech po návratu z Madagaskaru byl aktivním pomocníkem zejména při vedení zahraniční korespondence a při přípravách článků a textů v jiných jazycích. 
Svůj život předčasně ukončil 14. října 1996. 
 
 


Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA