expedice LEMURIA - expedition LEMURIA

 


počátky
expedice LEMURIA 1993
expedice LEMURIA 1998

projekt HATOKALIOTSY

Pavlovy výpravy

2001
2004
2006

Jirkovy výpravy

2004
2005
2006

Expedice BAOBAB 2006
napsali o nás
naše aktivity
 
Expedice LEMURIA je dlouhodobý projekt jehož cílem je shromažďovat veškeré informace týkající se Madagaskaru. Je zaměřen zejména na Madagaskarskou přírodu a její ochranu, ale sleduje i nejrůznější další oblasti - geologie, paleontologii, kulturu, historii, etnografii, současnou společnost a politiku, hospodářství a mnohé další. Dlouhodobým cílem expedice LEMURIA je seznámit širší veřejnost s pozoruhodností a zajímavostí ostrova, upozornit na jeho jedinečnost i na nebezpečí, která současnou madagaskarskou přírodu ale i lidskou společnost a kulturu ohrožují.  
Madagaskar a jeho obyvatelé (v tom nejširším slova smyslu) jsou něčím jedinečným, co nemá na světě obdoby. Na nevelkém ostrově v Indickém oceánu se za mnoho milionů let vytvořil svět, který se bohatostí, rozmanitostí a krásou vyrovná kterémukoliv kontinentu naší planety. Dodnes však zůstává spíše v ústraní naší pozornosti. Řada faktorů, mezi něž počítáme na jedno z prvních míst průnik tzv. západní civilizace, je dnes odpovědná za zhoršování životních podmínek nejen rostlin a zvířat, ale i lidí žijících na ostrově. Domníváme se, že pokud nedojde k velmi výrazné změně v tomto trendu, povede stávající vývoj k postupnému zániku všeho, co dosud činí Madagaskar Madagaskarem. 
Propagace Madagaskaru a zejména jeho čarokrásné přírody je podle našeho názoru jednou z možností, jak na existující problém upozornit. Teprve, ti kdo vědí, mají reálnou možnost pokusit se o nápravu.  
 

Tak jako vše, co má alespoň krátké trvání, i expedice LEMURIA se vyvíjí. Mění se lidé, cíle, postoje, názory i myšlenky. Z původních představ a z původního úsilí nezůstal kámen na kameni. Pokusili jsme se vše v krátkosti shrnouta a ukázat, jak to bylo a kudy jsme šli. Ani současný stav není jistě definitivní. Doufáme jen, že změny budou i nadále jen k lepšímu. 

Pavel Hošek
 


zpět na
domovskou stránku
expedice LEMURIA