Kdy a kde se zrodí nějaká myšlenka, nelze dost dobře vystopovat. Historie (alespoň ta zjevná) se začíná obvykle odvíjet až od okamžiku, kdy je ona myšlenka vyslovena. Pokud nás paměť neklame, myšlenka o výpravě na Madagaskar poprvé opustila nehmotný svět idejí příznačně kdesi v nadoblačných výšinách nad Středozemním mořem. Vraceli jsme se z cesty po Alžírsku. Vyslovil ji kdosi z nás v okamžiku, kdy něco končí a začíná se bilancovat, kdy konec předznamenává také počátek něčeho nového a kdy euforie z právě prožitých dnů dodává energii do budoucna.

Psal se rok 1988. Prvotní úvahy během několika příštích týdnů vykrystalizovaly do značně ambiciózního plánu. Zahrnoval průjezd celou Afrikou a na konci dlouhodobý pobyt na Madagaskaru. Právě Madagaskar, jeden z nejpozoruhodnějších koutů planety, měl být pro nás vyvrcholením celé Afriky. Následující léta byla nabita událostmi; naše plány se několikrát od základu změnily. Zpola dokončená nebo téměř dokončená práce vzala mnohokrát za své. Základní myšlenka – spatřit přírodu Madagaskaru – však zůstávala. Přibývaly jen zkušenosti a odborné znalosti. Z pouhé touhy navštívit vzdálenou a zajímavou zemi se pomalu stávala seriózní a odpovědná práce přírodovědců. Zrodil se projekt HATOKALIOTSY.
S takovými idejemi startovala první expedice roku 1993. Chtěli jsme v Hatokaliotsy předběžně zmapovat terén, poznat místní podmínky a připravit se pro budoucí práci. Mimo to jsme procestovali několik nejrozmanitějších míst na ostrově, abychom zvěděli trochu více o jeho přírodě v celé její komplexnosti.
Druhá výprava v roce 1998 vlastně jen pokračovala v započaté práci. Měli jsme možnost posoudit změny, které Hatokaliotsy prodělalo během pěti let. Výsledky nyní vyhodnocujeme.
Madagaskar nás docela pohltil. Chystáme další cestu, připravujeme výstavy, píšeme články a scénáře, uvažujeme o knize. Nápad vyslovený kdysi v letadle se uchytil a přežívá. Doufáme jen, že by to mohlo být k obecnějšímu prospěchu především madagaskarské přírodě.
Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA