Bibliografie madagaskarské literatury

Níže uvedený seznam je textovou podobou databáze madagaskarské literatury. Vychází z databáze MADLIT, v níž je literatura dále provázána se slovníky (malgašským, anglickým, francouzským, nìmeckým a španìlským), seznamy druhù (které obsahují i synonymiku) a jejich faunistikou a floristikou. O databázové (interaktivní) podobì literatury na webu prozatím neuvažujeme.
Níže uvedený seznam je stavem k 10. 7. 1998 a obsahuje asi 3600 literarárních odkazù.
 

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  X  Y  Z

 
 

A

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Š

T

U

V

W

Y

Z

 

Vzhledem k mnohajazyènosti seznamu, omluvte, prosím, obèasné nedostatky. Zabralo by nám mnoho èasu pøimìt http protokol, aby je rozpoznával. Mimoto jsme jistì v citacích spáchali i jiné pøeklepy. Kdyby tomu v tak rozsáhlé práci nebylo, asi bychom byly kouzelníky.


Zpìt na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA