spolupráce s WWF
projekt HATOKALIOTSY
výstavy
knihy
publikované články
přednášky  
a besedy
rozhlasové pořady
televizní pořady
projekt MADLIT
učebnice malgaštiny
slovníky
 

spolupráce s WWF

Již na počátku 90. let navázala Expedice LEMURIA spolupráci s madagaskarskou pobočkou WWF  (World Wide Fund for Nature). V koordinaci s WWF probíhá projekt HATOKALIOTSY. V národním parku Montagne d´Ambre  jsme pro potřeby WWF připravili vzdělávací pořad (česká verze scénáře, malgašská verze scénáře, francouzská verze scénáře). Ten má přiblížit lidem, kteří žijí v parku nebo jeho bezprostřední blízkosti, problematiku ochrany přírody, zejména zalesňování již dříve zničených ploch. Ukazuje jim, jak je důležitá přítomnost lesa, proč tomu tak je a seznamuje je s postupem při jeho obnově. Snaží se jim také přiblížit problematiku ochrany přírody obecně. Zdůraznit přínos rezervací a národních parků právě pro místní obyvatele, pro které zachovaná příroda znamená příliv zahraničních turistů a milovníků přírody a s nimi i příliv peněz do oblasti.  
Podrobněji k ochraně přírody 

výstavy

Madagaskar – příroda a lidé v konfliktu (27. 3. – 20. 5. 1999) 
Madagaskar – příroda a lidé v konfliktu (1. 6. – 30. 6. 1999) 
MADAGASKAR – svět sám pro sebe (4. 11. 1999 – 29. 2. 2000) 

knihy

Členové Expedice LEMURIA již připravili k tisku následující publikace:  V současné době připravujeme tyto publikace:
 • Cestopisně-fotografickou knihu o Madagaskaru
 • Knihu dějin Madagaskaru

přednášky a besedy

rozhlasové pořady

televizní pořady

Krátké sestřihy materiálu, který jsme na Madagaskaru pořídili, se občas objevují v pořadu České televize Objektiv a některých dalších. Výběr scénářů můžete najít i na stránkách Expedice LEMURIA.

projekt MADLIT

Projekt MADLIT začínal velmi skromně jako malá databáze literatury. Chtěli jsme pouze nějakým způsobem shromáždit nejdůležitější literaturu o Madagaskaru a souvisejících tématech, abychom si usnadnili její další shánění a vyhledávání. Z malé databáze se však postupem času stala bohatě strukturovaná databázová aplikace, která dnes umožňuje uchovávat rozmanité soubory dat. Mnohé www stránky na tomto servru vznikly právě díky údajům shromažďovaným v datových skladech aplikace MADLIT (např veškerá faunistika a floristika, slovníky malgašských názvů rostlin a živočichů ap.). 
Ve verzi 5.0, která je v tento okamžik zatím posledním krůčkem, lze ukládat a pracovat s daty tohoto typu: 
 • adresy (klasický adresář který počítá se soukromými adresami i institucemi; ke každé položce je možné přidat poznámky a vytvořit vlastní klíč, podle kterého je možné adresy třídit; ke každému jménu je možné přidat neomezený počet telefonních a faxových čísel, e-mailových a jiných internetových adres ap.)
 • Možné výstupy: obálky, adresní štítky, dopisy s adresou v hlavičce, seznamy adres ap. 
 • literatura (všechny typy literárních odkazů – články, knihy, multimedia, seriály článků, knižní řady, kapitoly z knih, ap. – včetně nejzákladnějších knihovnických funkcí, které umožňují udržet přehled o stavu knihovny expedice LEMURIA, ale v případě potřeby i kterékoliv jiné knihovny menšího nebo středního rozsahu; je možné pracovat i s abstrakty a jednotlivá díla opatřit poznámkami; ke každé položce literatury lze vytvořit libovolně dlouhý seznam klíčových slov.)
 • Možné výstupy: seznamy literatury, kartotéční lístky, bibliografické seznamy, žádanky o separát 
 • faunistika a floristika (nejrozsáhlejší součást databáze: lze do ní vkládat druhová jména organizmů všech říší a lze je systematicky zařazovat do následujících kategorií: říše, kmen/oddělení, třída, řád, čeleď, rod; jména druhů jsou propojena s databází literatury, takže vyhledání například jména autora druhu a jeho adresy je dílem okamžiku; samozřejmostí je možnost editovat poznámky ke každému druhu; ke každému druhu lze přidat seznam všech synonym, seznam poddruhových taxonů, které ke druhu patří, seznam všech lokalit, kde byl nalezen s informacemi o času nálezu a nálezci; jméno druhu může být uvedeno i v dalších jazycích - anglicky, francouzsky, německy, španělsky a pochopitelně malgašsky)
 • Možné výstupy: Checklisty druhů libovolného taxonu, seznamy druhů na dané lokalitě, synonymika, možnost generovat systém libovolného taxonu, jména druhů v jiných jazycích, seznamy lokalit a mnoho dalších 
 • slovníky (kromě slovníku jmen druhů je možné slovníkovou databázi využít pro klasickou vyuku jazyka; umožňuje zápis malgaštiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny - největší důraz je kladen na malgaštinu)
 • Možnosti výstupu: slovníky, zkoušení ze slovíček 
 • diatéka (na databázi druhových jmen a lokalit výskytu je napojena i možnost zápisu diapozitivů, snímků, záběrů na videu ap., čímž je vytvořena možnost třídit a uchovávat informace o externí obrazové dokumentaci; obrazovou dokumentaci lze třídit do sad, což je výhodné např. pro přípravu diapozitivů na přednášky, výstavy ap.)
 • citáty (v databázi je možné uchovávat také celé citáty z knih a článků; v současnosti této možnosti využíváme např. při shromažďování malgašských přísloví)
 • osobnosti (Ke každému jménu v databázi adres lze připojit libovolný počet textů - této možnosti lze využít např. pro uchovávání podrobných informací o autorech, ale v zásadě může jít o jakékoliv informace vztahující se k dané adrese [kupříkladu historie nějaké univerzity])

 


zpět na
domovskou stránku
expedice LEMURIA