Published in Vesmír 10, 1995: 563

Barvoměna

Pozoruhodnou vlastností chameleonů je i jejich schopnost měnit barvu. Tento jev je opředen celou řadou legend a pověr. Kupříkladu se všeobecně míní, že změna barvy je vyvolána potřebou maskovat se v terénu. Ve skutečnosti se však jakákoliv zásadnější barvoměna děje spíše podle okamžité nálady a duševního rozpoložení živočicha. Jednoduše lze celý proces popsat na základě stavby a vlastností pokožky a povrchových podpokožkových tkání. Vlastní pokožka je průhledná a pod ní jsou tři vrstvy buněk tzv. chromatocytů. Ve svrchní jsou buňky žlutě a červeně zbarvené, v prostřední jsou světle modré a bílé buňky a konečně v nejspodnější vrstvě jsou černě pigmentované buňky s výběžky, které mohou měnit svou velikost a podle potřeby se vsouvají do obou povrchových vrstev. Buňky řízené autonomním nervovým systémem (všem „pod dohledem“ centrálního nervstva) se stahují nebo rozpínají podle intenzity stimulace. Ke změnám zbarvení chameleona dochází tehdy, je-li některá z vrstev stimulována více než jiná.
(další informace)

Pavel Hošek


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA Chameleoni