Snímky chameleonů (1998)

Furcifer verrucosus
Rozlišení rodů Furcifer a Calumma je velmi obtížné a lze jej učinit vlastně jen podle morfologie hemipenisu či podle karyologických dat. Přesto dokáže dobrý pozorovatel příslušníky obou rodů od sebe celkem dobře rozeznat. Je také zřejmé, že se liší výběrem svého životního prostředí. Druhy rodu Calumma jsou striktně omezeny na vlhké tropické lesy, zástupci rodu Furcifer se v mnoha případech přizpůsobili životu v sušších místech. Na snímku Calumma parsoni.

Dva samci druhu Furcifer pardalis. Takto výrazně ovšem chameleoni změnit barvu neumějí. Jde o barevné formy z různých částí ostrova. Červení jedinci žíjí hlavně v oblasti zálivu Antongil, zelení spíše ve střední části Madagaskaru  (viz také další snímky).
U chameleonů bývají obvykle pestřeji zbarveni samci. Jednou z několika málo výjimek je Furcifer labordi (na snímku samec). Samice má podobnou kresbu, ale doplněnou červenými, hnědými a oranžovými odstíny. 
Nejpodivuhodnějšími příslušníky čeledi chameleonů jsou brookesie. Na snímku Brookesia superciliaris, u níž bylo pozorováno několik zajímavých obranných reakcí. Ohrožená brookesie se snaží utéct, ale zároveň naježí ostnité výrůstky na těle, začne rychle vibrovat celým tělem, nebo dokonce „válí sudy“ po zemi. Jindy naopak strne v úplné nehybnosti.
Calumma brevicornis je široce rozšířený druh, který vystupuje až vysoko do hor (i přes 2000 m n m.). 
 
Snímky dalších druhů najdete ve fotoarchivu Expedice LEMURIA.

Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA Zpět na obsah fotoseriálu
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA Chameleoni Obsah fotoseriálu