published in: Nový orient 3, 2001: 81

Emile Ralambo (1879–1963)

Jana Jiroušková

Emile Ralambo se narodil ve střední části Madagaskaru, v Imerině roku 1879. Lásku k výtvarnému umění získal Ralambo v rodině. Jeho otec se věnoval kresbě a u svých dětí podporoval zájem o výtvarné umění. Dětství strávil v okolí Antananariva. V roce 1900 dokončil své vzdělání na francouzských koloniálních školách a získal osvědčení, které mu umožňovalo vyučovat na francouzských školách.
Mezi roky 1900 - 1932 vyučoval v různých protestantských školách v okolí měst Fianarantsoa a Ambositra. V této době se rovněž oženil (v roce 1913) s Razanatsou, která mu porodila čtyři děti.
Zkušenost venkovského učitele, který často cestoval z jednoho místa na druhé, se odrazila i v Ralambově díle. Na jeho akvarelech nalezneme často idealizovaný obraz krajiny s kostelíkem v pozadí a lidmi oblečenými do tradičních malgašských oděvů: dlouhé pánské košile malabary a šálu lamba, která se nosí ovázána okolo pasu (o malgašském oděvu). Soubor několika desítek portrétů lidí z jednotlivých oblastí Madagaskaru má nejen uměleckou, ale i etnografickou hodnotu.
Ralambo byl známý po celém Madagaskaru nejen díky své výtvarné tvorbě, ale také díky účasti v odbojovém hnutí VVS – (Vy Vato Sakelika – Železo, kámen a organizace).
Realistická díla tohoto umělce nalezneme nejen v galeriích a muzeích na Madagaskaru, ale tvoří také součást některých sbírek ve Francii.
Dnešním  Malgašům připomíná tohoto malíře jedna z ulic Antananariva, která nese jeho jméno. Některé z Ralambových pláten doprovázené komentářem si můžete prohlédnout na stránkách Piera M. Larsona.
 


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška
MADAGASKAR Domovská stránka