published in: Nový Orient 9, 2001: 300

Co je mohara?

Jana Jiroušková

  Výrazem mohara se v malgaštině označuje malá schránka na drobné magické předměty. Právo nosit tuto schránku měli pouze merinští panovníci  a rodiny s nimi příbuzné. Tento obdélníkovitý zlatý šperk byl nošen na široké hedvábné stuze. Mohara byla vyrobena buď z kosti zebu nebo vyřezána ze dřeva a pokryta zlatými pláty. Ozdobena byla barevnými korálky. Do této malé schránky se vkládaly drobné důležité magické předměty jako nehty, vlasy a chlupy, zuby krokodýlů, úlomky kostí nejrůznějších zvířat a pod. Zacházet s magickou směsí, která měla napomoci kontaktu s předky (razana) umělo jen málo lidí. Tato znalost se dědila uvnitř rodin.

 

Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška
MADAGASKAR Domovská stránka