Projekt Montagne d´Ambre*

kamera: Jiří Bálek
text: Pavel Hošek

Madagaskar je jedinečná země. Není podobná žádné jiné na planetě Zemi. Přesto, že leží nedaleko afrických břehů, má s Afrikou společného jen pramálo. 
Je v lidské přirozenosti, že odlišnost člověka okouzluje. Lidé z celého světa pohlížejí na Madagaskar, jako na něco výjimečně krásného, obdivuhodného a uchvacujícího. Jak je to možné? Čím je způsobeno, že se Madagaskar tak výrazně odlišuje od svého okolí? Má snad cosi navíc, nějakou vlastnost nebo věc, která by chyběla všem ostatním zemím, okolnost, kterou by vynikal? 
Ovšemže má. Má cosi, s čím se nelze setkat ani v Africe, ani v Asii, Evropě či Austrálii, ba ani ve vzdálené Americe. Nenajdete to ani na žádném ztraceném ostrově uprostřed oceánů. Pokladem, díky němuž získal Madagaskar svou světovou proslulost je příroda. 
Namítnete jistě, že příroda, ta je přeci všude, na všech místech, která jsme před chvílí jmenovali. To je bezesporu pravda, ale uveďme několik příkladů pro osvětlení. Jste-li kupříkladu v Tanzánii, můžete potkat slona. Téhož slona ovšem uvidíte i v Keni, Ugandě, ale třeba i v Zimbabwe či Zaire. S lemurem se však potkáte jedině na Madagaskaru a nikde jinde. A takových tvorů, ale i rostlin je na Madagaskaru mnoho, dalo by se dokonce říci většina. A právě z těchto důvodů je Madagaskar vyjímečnou zemí. Vyjímečnou a vyjímečně krásnou. Obojí je velký dar, ovšem dar, který hluboce zavazuje. 
Příroda, všichni ti velcí i drobní tvorové a všechny ty obrovité i docela maličké rostlinky, ti všichni jsou nejvzácnějším pokladem “Velkého ostrova” v Indickém oceánu. A vzácné poklady je nutno střežit; pečlivě a důsledně je hlídat za každých okolností. Člověk se však k madagaskarské přírodě - ke svému pokladu - chová opravdu nepěkným způsobem. 
Větší část kdysi rozlehlých lesů je vykácena a vypálena. Mnohá ze zvířat dříve obývajících Madagaskar již byla vyhubena - prostě neexistují. Poklad všech malgašů se pomalu ale jistě zmenšuje a hrozí, že se rozplyne docela. Ještě však stále existuje cesta, která může vést k nápravě. Je potřeba nejprve zajistit ta území, kde nebyla příroda poničena a uchovat je i do budoucna v původním stavu, tzn. bez jakýchkoli zásahů člověka. To samo o sobě však nestačí. Na poničených místech je nutno věci napravit. To vše ale stojí mnoho peněz a mnoho lidského úsilí a času. Vypálit les je dílem několika málo hodin. Vytvořit les nový trvá desítky let a ani po tak dlouhé době není tak dokonalý jako byl před zničením. Každý člověk, který pokácí nebo zapálí strom, měl by na jiném vhodném místě zasadit a vypěstovat nový. 
Přesto, že malgašská vláda vydává na obnovu poničené přírody nemalé částky, je to stále málo. Proto ji přicházejí na pomoc mnohé mezinárodní instituce, které podporují celou řadu projektů. Nejvýznamněji pomáhá Madagaskaru ochraňovat jeho vzácný poklad WWF - Světový fond na ochranu divoké přírody, nejznámější pravděpodobně svým znakem s černobílým  pandou. 
V dnešní době pracují odborníci WWF téměř ve všech zemích světa. Madagaskar je však jedním z center jejich zájmu. V několika velkých městech bylo zřízeno několik poboček. Jedna z nich sídlí také v Antsirananě. Její zaměstnanci pracují na celé řadě projektů. Za jejich průběh i za chod celé pobočky odpovídá Jaap Schorl. 
 
Jaap Schoorl 
Conseiller  technique 
projet Montagne d´Ambre
Projekt  nazvaný “Montagne  d´Ambre” pokrývá  čtyři oblasti: rezervaci Foret d´Ambre, národní park Montagne  d´Ambre, zvláštní rezervaci Ankarana,  a zvláštní rezervaci  Analamera .  
Existuje  zde mnoho endemických druhů rostlin a zvířat, které  nenajdete nikde jinde na světě než na severním Madagaskaru. Snažíme se lidem žijícím v parku a jeho  okolí poskytnout náhradní možnosti obživy a pomoci jim řešit jejich problémy, protože  po vyhlášení těchto chráněných území  již nemohou na tato  území vstupovat a využívat jejich  zdrojů,  jak  byli dříve  zvyklí.  Snažíme se jim pomoci s pěstováním  plodin,  stromů a s využíváním  vodních zdrojů. 
 

Pracovníci pobočky WWF, kteří mají na starost národní park Montagne d´Ambre dbají především na to, aby původní příroda v parku zůstala zachována, aby lidé nekáceli stromy a nezakládali plantáže, aby nezabíjeli lemury a jiná zvířata. Snaží se udržet v určitých mezích rozvíjející se turistický ruch, který by také mohl ohrozit křehké vztahy mezi rostlinami a živočichy zdejších lesů. 
Jedním ze stěžejních úkolů zaměstnanců WWF je i práce na zalesňování vykácených ploch za hranicemi národního parku. Základem této části projektu je vypěstování malých semenáčků ze semen stromů, jejich ošetřování v prvním období života a konečně výsadba vzrostlých stromků na jejich stanoviště, tzn. na travnaté stráně a louky v okolí národního parku. Život malého stromku začíná hluboko v deštných lesích pohoří Montagne d´Ambre.  
 
Francois Ntoehy
Guide de l´ecotouristique au WWF
a
Monsieur Clotaire
Pepineriste au WWF
Toto  místo je  vyhrazeno pro  klíčení semen  a vzcházení mladých semenáčků. Teď držím v ruce semeno, které vložím do jamky, kterou vyhloubím  v  zemině.   
 

Kořínky  mladého  stromku pronikají hlouběji a získávají více výživy. Pak semeno opět zahrneme zemí. V určitém okamžiku semeno vyklíčí a  objeví se malý výhonek. Jakmile semenáček dosáhne výšky deseti centimetrů, přesadíme jej do nádoby  a  umístíme  na jiný záhon. Nádoba je naplněna směsí kompostu a zeminy. Kompost vzniká z odumřelých listů rostlin a z trusu zebu, které necháme společně rozložit v jámě v zemi. Do této směsi  zasadíme rostlinu, kterou jsme odebrali v semeništi.  
Tuto rostlinu i s nádobou umístíme zde v příznivém prostředí. Zde rostliny zůstanou, dokud nedosáhnou výšky asi 50 cm. Pak  rostliny  přesazujeme na trvalé stanoviště, které hodláme zalesnit.  
 V prvních letech po přesazení je však stále ještě potřeba se o ně starat. Vysoká tráva a další rychle rostoucí rostliny by je mohli zahubit. Z tohoto důvodu je nutné čas od času v nejbližším okolí trávu vysekat.  
Přemístění z vlhkého a stinného prostředí lesa na suché a sluncem ozážené louky nepříznivě zasahuje do života mladé rostlinky a ne všechny stromky přenos přežijí. Ke zmenšení ztrát je při přesazování potřeba dbát určitých pravidel.    
 
Francois Ntoehy
Guide de l´ecotouristique au WWF
a
Monsieur Clotaire
Pepineriste au WWF
Nyní  se nacházíme  na Pic  Badesse na pozemku, který je zalesňován v rámci programu WWF. Před podrobným popisem dalšího postupu bych rád zrekapituloval to, co jsme viděli dříve ve školce v  Montagne d´Ambre. Tam  jsme sledovali  proces školkařství, to je setí semen, klíčení, a přesazování semenáčků. Když semenáček  dosáhl 50 cm, řekli jsme si, že jej můžeme přepravit na trvalé stanoviště a vysadit. Zalesňování tohoto území je jednou z hlavních  aktivit WWF.
 

Nejdříve  je třeba plochu pro vysazování semenáčků připravit,  to znamená připravit  nejlepší podmínky pro růst mladých  stromků. To je předpoklad úspěchu při zalesňování.  Před vysazením  vykopeme jámu 60 cm hlubokou a 60 cm v průměru.  Stromky sázíme v řádcích přibližně  1,10 m daleko od sebe. Rostlina, kterou zde vidíte,  byla před měsícem vysazena ze školky v národním parku na toto  místo v jeho blízkosti.  
Vykácených a vypálených míst je však mnoho a stále přibývají. Zaměstnanci WWF na všechnu práci nestačí a hledají proto i nové cesty, jak pomoci přírodě. Snaží se obyvatelům vesnic v blízosti národního parku vysvětlit problematiku ochrany přírody. Poukazují na důvody, proč je třeba přírodu chránit a jakým způsobem ji pomoci nejúčinněji. Všechny tyto otázky jsou nedílnou součástí zalesňovacího projektu. Nejvýznamnější v tomto směru je spolupráce se školou v Joffrevillu. Vždyť právě svým dětem, kteří budou na Zemi žít po nás, předáme to, co jsme vytvořili, ale i to, co jsme poničili. Je jen na nich aby pokračovaly v tom dobrém a vzaly si příklad ze špatného. 
O účinné spojení mezi školou a WWF se stará Claudine Be. 
 
Claudine Be
Assistante en Education 
du Projet Montagne d´Ambre
V této  školce  pracujeme  na  projektu  Montagne d´Ambre. Tohoto projektu se účastní celá škola, abychom žákům ukázali, jak se školka zakládá, jak se připravuje substrát  a  nádoby, a jak se  vysazují  stromky.  Vedoucí naší  školky učí žáky základní pracovní  postupy. WWF  dodává rostliny a materiál, ale všechnu práci vykonávají žáci. Staráme se  rovněž  o ochranu rostlin, protože se  zde vyskytuje mnoho  škůdců. Náš inženýr  agronom sem přichází provádět chemickou ochranu. Před třemi lety byla zahájena v rámci projektu Montagne d´Ambre úzká spolupráce i s obyvateli Jeoffrevillu. V rámci oblasti rozvoje pracujeme s místními  vesničany,  a snažíme se zlepšit skladbu pěstovaných zemědělských plodin. Vybudovali jsme demonstrační centrum, kde předvádíme lepší odrůdy plodin. Ukazujeme zde například výnosnější odrůdy zelenin, včetně názorného vysvětlení jejich způsobu pěstování. Náš inženýr agronom v rámci demonstračního centra učí vesničany, kde lze získat osivo apod. V rámci  třetí oblasti, tedy oblasti vzdělávání, působíme především na mládež.  Naši žáci pracují  se stromky ve školce, aby v budoucnu dovedli sami školku obhospodařovat,  protože jedním z našich hlavních cílů je znovuzalesnění krajiny. Rovněž se věnu- jeme vzdělávání dospělých, a snažíme se  je  přesvědčit o významu lesa, o tom aby již nekáceli stromy a neničili porost v rezervaci. Proto je  naším  závažným  úkolem přesvědčit  obyvatele Jeoffrevillu,  aby  přestali ničit přírodu v rezervaci. 
 

Podívejme se nyní znovu ještě jednou, jak probíhá život malého stromku od vyklíčení semene až po dobu, kdy je schopen růst samostatně, bez lidské pomoci. 
Semeno je potřeba uložit do země v místech, kde je dostatečně vlhko, ale kde nesvítí přímé slunce. Až semeno vyklíčí a rostlinka povyroste, přesadí se do sáčku na sousední záhon, kde má více místa a kde si zvyká na sluneční svit. Dosáhne-li výšky asi 50 cm je přemístěna na trvalé stanoviště. Tam se pečlivě zasadí a po dobu asi 3 - 6 let se ještě ošetřuje. 
Další osud stromu již je v rukou přírody, která  ovšem ve zdejších poničených podmínkách nemá zrovna lehkou práci. Ne všechny mladé rostlinky přežijí. V každém případě bude trvat desítky nebo spíše stovky let než na dnešních pastvinách opět poroste les alespoň trochu podobný tomu, jaký tu rostl v dobách než přišli lidé.

* Text byl použit k výukovému filmu určenému pro potřeby WWF na Madagaskaru.
K osvětovým účelům byla použita pochopitelně francouzská verze a malgašská verze.

Pořad byl natočen ve spolupráci s
WWF Madagaskar
Air Madagaskar

Poděkování patří:
Jaap Schoorl
Sheila O´Connor
Claudine Be
Pierre Rakotoseheno
François Ntoehy
Solomon Rakotonarivo
Monsieur Clotaire


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA