Propithecus verreauxi

Kapitolky z madagaskarské ekologie (fotoseriál)

Pavel Hošek, David Storch, Jiří Sádlo, Stanislav Mihulka
 

OBSAH

1. Úvod (Vesmír 77, 322–323, 1998/6)
2. Endemizmus (Vesmír 77, 362, 1998/7)
            a. Endemizmus na Madagaskaru (Pavel Hošek)
            b. O endemizmu a ostrovech (David Storch)
3. Konvergence (Vesmír 77, 443, 1998/8)
            a. Suchomilná společenstva Madagaskaru a Mexika – konvergence nebo podobnost (Pavel Hošek)
            b. Není podobnost jako podobnost aneb Veverky – opičky našich lesů (David Storch)
4. Disturbance (Vesmír 77, 558, 1998/10)
            a. O katastrofách malých a velkých (David Storch)
            b. Vodní eroze na Madagaskaru – obrazová příloha (Pavel Hošek)
5. Vymírání (Vesmír 77, 615, 1998/11)
            a. Poslední velké vymírání (Pavel Hošek) (pdf) 
            b. O vymírání druhů a populací (David Storch)
            c. Aepyornis maximus – největší pták všech dob (Pavel Hošek)
            d. Největší z lemurů (Pavel Hošek)
6. Latitudinální gradient (Vesmír 77, 677, 1998/12)
            a. Proč žije v tropech tolik druhů organizmů? (David Storch)
            b. Na čem také záleží míra diverzity (Pavel Hošek)
7. Klimaxová společenstva (Vesmír 78, 40, 1999/1)
            a. Existuje konečná podoba přírodních společenstev – klimax? (David Storch)
            b. Rmutný osud kornautní (Pavel Hošek)
8. Invaze (Vesmír 78, 163, 1999/3)
            a. Invaze nájezdníků? Invaze kytiček! (Jiří Sádlo, Stanislav Mihulka) (pdf)
            b. Invaze slaměných chýší (Pavel Hošek) (pdf)
9. Mimikry a krycí zbarvení (Vesmír 78, 200, 1999/4)
            a. Vidět, ale nebýt viděn (Pavel Hošek)
10. Stěhovavá sarančata (Pavel Hošek) (Vesmír 78, 280, 1999/5)
11. Radiace (Vesmír 78, 338, 1999/6)
            a. Proč je na Madagaskaru tolik chameleonů, na Havaji tolik octomilek a v Austrálii tolik vačnatců? (David Storch)
            b. Jak se chameleonovy buňky dovědí,  že mají změnit barvu? (Pavel Hošek)
            c. Ryba jako chameleon (Pavel Hošek)
            d. Snímky chameleonů (Pavel Hošek)
12. „Malé a velké druhy“ (Vesmír 78, 377, 1999/7)
            a. Proč je malých zvířat víc než velkých (David Storch)
            b. O motýlech, velikosti a mediálních hvězdách – Argema mittrei (Pavel Hošek)
            c. Pavoučí vlákna – Nephila madagascariensis (Pavel Hošek)
            d. Madagaskar a bizarnost (Pavel Hošek)

 


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA