published in: Vesmír 77, 1998: 677

Na čem také záleží míra diverzity

Pavel Hošek

Druhová diverzita organizmů obývajících Madagaskar je ohromující. Svými 12 000 druhy cévnatých rostlin a 100 000 druhy živočichů se „velký červený ostrov“ řadí k nejbohatším oblastem světa. Uvedená čísla však rozhodně nejsou konečná. Při pročítání taxonomické literatury, která se snaží celé to nezměrné bohatství uchopit a popsat, povážlivě vyniká skutečnost, že mnohé skupiny často i velkých a nápadných druhů dosud nemají „svého“ taxonoma.
Projevuje se to tak, že v příslušné skupině (může to být čeleď, řád nebo třeba jen rod) kdysi – obvykle v minulém století – někdo popsal několik málo druhů. Seznam, který tak vytvořil, je od té doby bez podstatných změn přejímán a opisován po celá desetiletí. Jen tu a tam bývá víceméně náhodně doplněn o nový druh. Pak se náhle v odborných časopisech objeví nové jméno. Jméno člověka, jemuž ta která skupinka učarovala a začal se jí věnovat systematicky. V ten okamžik se začne seznam, do té doby statický, rychle prodlužovat, pozměňovat a větvit – to podle toho, jak jsou nové druhy popisovány, staré přejmenovávány, slučovány a rozdělovány. (Jakmile takový jedinec zemře nebo přestane pracovat, aktivita v „seznamu“ opět nápadně utichá.)
Ukazuje to jediné – naši neznalost, kolik asi organizmů zůstává ještě neobjeveno jen proto, že se zatím nenašel žádný jejich „ctitel“.
V takovém okamžiku před příchodem „velkého zpracovatele“ se dnes nacházejí i madagaskarské orchideje, jedna z nejbohatších rostlinných čeledí Madagaskaru. (Čítá přes 1000 druhů a pro srovnání připomeňme, že celá Evropa hostí jen asi 300–350 druhů, viz také článek D. Storcha) V první polovině našeho století se jimi sice již zabýval H. Perrier de la Bathie (viz také článek Poslední velké vymírání) a shrnul svou práci ve vynikajícím dvousvazkovém díle Orchideaceae v rámci řady Flore de Madagascar et des Comores. Od té doby se ale nashromáždilo mnoho nových údajů, popisů, nálezů, oprav a přehodnocení – tolik, že v současné době vládne v říši královen květin značný chaos.
 
Rod Phaius patří k velkokvětým terestrickým orchidejím, které rostou v deštných lesích. Na snímku P. humbloti z lesů Ambrových hor (Montagne d’Ambre).

Oba snímky: Velké procento madagaskarských orchidejí dorůstá jen malých rozměrů a jejich květy jsou drobné a nenápadné. Květy tohoto dosud neurčeného druhu mají jen asi 0,5 mm v průměru.
Rod Aerangis je běžným „osadníkem“ stromového patra deštných lesů. Kolonizuje i sekundární porosty, ve kterých však roste mnohem níže, často těsně nad zemí.

Oba snímky: Rod Bulbophylum je druhově velmi bohatý a jednotlivé druhy se od sebe morfologicky často velmi liší.
Hojnými orchidejemi savanových plání náhorní vrchoviny jsou nejrůznější druhy rodu Cynorkis.
Nejznámějším rodem madagaskarských orchidejí je rod Angraecum. Četné druhy rodu obývají různá extrémní stanoviště – např. skalní stěny. 
  
Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA Zpět na obsah fotoseriálu
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA Obsah fotoseriálu