published in: Vesmír 78, 1999: 338

Ryba jako chameleon

Pavel Hošek

Hlavním smyslem, kterým chameleoni vnímají svět, je zrak. Jejich život je na zraku doslova postaven. Bez něj by nebyli schopni chytit kořist, nedokázali by se ubránit predátorům a nemohli by se ani účastnit vnitroduhové sociální komunikace, která je z velké části založena na změnách barvy a držení těla. Proto také mají chameleoni zrak velmi dobře vyvinutý. O jeho podivuhodných vlastnostech a schopnostech jsem psal ve Vesmíru před čtyřmi lety (Vesmír 74, 556, 1995). Tehdy se všeobecně soudilo, že jsou zcela jedinečné v celé říši obratlovců.
Ale není tomu tak. U břehů Tichého oceánu žije drobná rybka Limnichthyes fasciatus, písečný slizoun z čeledi Creediidae (Perciformes). Její způsob života se životu chameleonů velmi podobá. Ač jde samozřejmě o vodního tvora, podobně jako chameleon je vybavena dobrým krycím zbarvením a dlouhé hodiny dokáže nehnutě číhat na svou kořist. Tu také tvoří převážně drobní a velmi pohybliví živočichové. Tak jako chameleoni útočí i tato ryba velmi prudce, rychle a přesně. Nemá sice žádné vymršťovací lapací zařízení, ale vrhá se na kolem plující dobrůtku celá. Prostě sdílí s chameleony celou řadu pozoruhodných přizpůsobení. Posuďte sami:

Vlastnosti označené hvězdičkou představují zcela jedinečné rysy, které nejsou známy u žádné jiné ryby ani u žádného jiného ještěra.
Nezávislý vývoj takového souboru vlastností lze zřejmě přičíst na vrub životnímu prostředí, a zejména podobnému způsobu života. Selekční tlak působil hlavně ve dvou směrech. Zaprvé bylo třeba zajistit takový optický aparát, který by umožnil velmi přesné „zaměření“ kořisti a díky němuž by mohl být veden extrémně prudký a rychlý útok. Zadruhé bylo nutno co nejvíce skrýt úsilí nutné k lokalizování kořisti, co nejlépe zamaskovat predátora a minimalizovat jeho pohyby. Tomu odpovídá pokožka, kterou jsou kryty oči. Významná je aktivní úloha rohovky při akomodaci oka. Díky tomu lze zaostřit rychleji. Posun uzlového bodu mimo osu rotace zvyšuje přísun informací do oka. Takto vybavený živočich může – mimo jiné – sledovat i dva či více předmětů v zákrytu, aniž by se musel pohnout. Stejnému účelu slouží i velká a nezávislá pohyblivost každého oka. Jen díky tomu lze sledovat celý okolní svět bez jediného pohybu.

Snímky chameleonů

Pettigrew J. D., Collin S. P., Ott M.: Convergence of specialised behaviour, eye movement and visual optics in the sandlance (Teleostei) and the chameleon (Reptilia), Current Biology 9/8, s. 421, 1999 (a také další články v témže čísle Current Biology)


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA Zpět na obsah fotoseriálu
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA Obsah fotoseriálu Chameleoni