Projekt HATOKALIOTSY

je přírodovědecký a ochranářský projekt zaměřený na ochranu unikátního území nazývaného Hatokaliotsy. Roku 1956 byla tato oblast na jihozápadě Madagaskaru navržena jako chráněné území. Madagaskarské vládní úřady však tento návrh nepodpořily. Hlavním důvodem jejich argumentace byla neznalost území. Vlastně až do dnešních dnů neprovedl v Hatokaliotsy nikdo ani ten nejzákladnější terénní průzkum. Není ani přesně známo, jaké druhy rostlin a živočichů zde žijí. Nic se neví o ekologických poměrech a jen velmi málo o vlivu člověka na prostředí v této části ostrova.
Hatokaliotsy je přitom položeno v rozsáhlejších porostech tzv. trnitého buše, nejzvláštnější a nejunikátnější rostlinné formace na Madagaskaru. Představuje jednu z jejích nejzachovalejších a nejbohatších podob. Srovnatelný ekosystém s obdobnými druhy organizmů nelze najít nikde jinde na světě.
Přes svou relativní zachovalost i přes nízkou hustotu zalidnění, však jde o území značně ohrožené činností člověka. Společenstva trnitého buše jsou velmi křehká a jednou poničená lokalita potřebuje velmi mnoho času na svou obnovu. Rozsáhlejších plochy se pak již nevzpamatují vůbec, což dokazují rozlehlé savanovité pláně vznikající na místech, kde člověk zasáhl do přírodních procesů více, než byly schopny unést.
Cílem projektu HATOKALIOTSY je přispět k lepším znalostem trnitého buše (zejména jeho konkrétní podobě v Hatokaliotsy) a tyto poznatky publikovat v odborných časopisech a poskytnout příslušným madagaskarským úřadům i mezinárodním organizacím na ochranu přírody. Mohou tak posloužit k obnovení zájmu o Hatokaliotsy a jeho vyhlášení přírodní rezervací. První výsledky získané expedicí LEMURIA v roce 1993 již byly publikovány v článku Preliminary results of the biological research in the Hatokaliotsy region, south–west Madagascar (česká verze).
V posledních letech bylo Hatokaliotsy zahrnuto mezi území sledovaná organizací WWF, která se zasadila o vznik největšího počtu chráněných území na Madagaskaru. Lidé žijící v oblasti Hatokaliotsy a v jejím okolí jsou seznamováni s projektem na ochranu Hatokaliotsy. Podobně jako v jiných částech ostrova i zde se je ochranaři snaží připravit na změny a omezení, která s sebou vyhlášení chráněného území nebo národního parku přinese.

Články věnující se problematice madagaskarského jihozápadu nebo přímo oblasti Hatokaliotsy:
Války mezi kaktusy
Předběžné výsledky ekologického výzkumu v Hatokaliotsy, jihozápadní Madagaskar
Trnitý buš - o krajině, kterou pokřtily trny
Svět madagaskarského tnitého buše
Herpetofauna madagaskarského trnitého buše
Suchý jihozápad - perla Madagaskaru


Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA