literatura 
  mytologie 
  sorabe 
  legendy 
  ohabolana  
     (přísloví) 
  pohádky 
  hainteny 
  kabary 
  Ibonia 
  moderní literatura
umění 
  malířství 
  divadlo
víra, zvyky
malgaština
dějiny 
  stručné dějiny 
     Imeriny 
  historie invaze  
    opuncií a jejich  
    eradikace
politická krize
    r. 2002
etnografie
fanorona
 
Madagaskar je pozoruhodnou zemí. Leží sice nedaleko afrických břehů, ale jeho příroda má velmi silné vazby na Asii a Jižní Ameriku. Lidé pocházejí z indonézských ostrovů a i jejich jazyk je jasně zakotven v Malajskopolynézské (či Austronézské) jazykové rodině. V historii měly na Madagaskar význačný vliv zejména Arabové a Evropané, méně již různé africké kultury. Dá se říci, že Madagaskar je doslova kulturní křižovatkou, uzlovým bodem, v kterém se potkávají lidé a jejich zvyky. Přesto si obyvatelé Madagaskaru zachovali jednotný jazyk a i jejich kultura a zvyklosti jsou si dosti blízké. Přesto však existují odlišnosti. Nejsou však natolik výrazné, jako třeba v sousední Africe. Zřejmě právě proto si těchto odlišností lidé málo všímají. Hovoří-li se nebo píše-li se někde o některých zvycích, tradicích, praktikách či dokonce historických událostech, ke kterým na Madagaskaru dochází, téměř nikdy autoři takových výroků nebo textů nerozlišují jednotlivé oblasti a etnické skupiny a neberou vůbec zřetel na jejich odlišnosti. Často se dočtete třeba o pohřebních sloupech aloalo. Tam sice bývá většinou uvedeno, že je vyrábějí Mahafalové. Vzápětí však bývá pojednáno o famadihaně (rituální exhumaci předků), což je ovšem zvyk Merinů (a ještě některých národů na centrální vrchovině), ale rozhodně jej nepraktikují Mahafalové. Populární jsou také erotické skulptury umísťované na hrobech – většinou se však již nedozvíte, že je až na výjimky vyřezávají jen Sakalavové. Taktéž pojednání o historii Madagaskaru se mnohdy omezuje vlastně jen na dějiny Merinů, kteří sjednotili a po určitý čas spravovali celý Madagaskar. Historie ostatních národů - snad až na Sakalavy - bývá opomíjena.  
Chtěli bychom se na těchto stránkách věnovat kultuře Madagaskaru tak, jak to začíná být obvyklé až v 90. letech 20. století, kdy se začíná nápadně rozrůstat detailní a precizně zpracovaná anglosaská literatura o nejrůznějších otázkách a problémech historického vývoje na ostrově, kdy začínají vycházet dobře zpracované překlady původní malgašské literatury včetně tradičních literárních útvarů a kdy etnografické výzkumy začínají dosahovat skutečně dobré úrovně. 

Madagaskarská civilizace, vzhledem ke krátkosti svého trvání a k podmínkám, které k tomu měla, přinesla vskutku nezvykle velký díl k celkovému bohatství světa. 

Pavel Hošek
 


zpět na
domovskou stránku
expedice LEMURIA