published in: Koktejl 6, 1998: 45

Latimérie na Madagaskaru

Jiří Bálek

Teprve před šedesáti lety, 22. prosince 1938, byla objevena ryba, která vzbudila mezi biology značný rozruch. Tehdy vylovila rybářská loď nedaleko jihoafrického přístavu East-London velkou prapodivnou rybu, kterou nikdo předtím neviděl. Kapitán lodi ji po přistání předal správkyni místního muzea paní Latimerové.  Ta udělala několik náčrtků a poznámek o vzhledu ryby a předala ji k preparaci. Naneštěstí však byly zrovna vánoční svátky a než se začalo s preparací byla již ryba v rozkladu. Podařilo se zachovat pouze lebku a kůži. Podle nich a podle náčrtků určil zoolog J. B. L. Smith, že se jedná o rybu, kterou znali odborníci z fosilních nálezů starých 300 miliónů let! Paleontologové je zařadili mezi ryby lalokoploutvé – prapředky všech suchozemských živočichů. Domnívali se, že vymřely již před sedmdesáti milióny lety a tak objevení živého jedince bylo hotovou senzací. Smith rybu na počest správkyně muzea pojmenoval Latimeria chalumnae – latimérie podivná.
Trvalo dalších 14 let než byl u Komorských ostrovů chycen druhý jedinec, pak už se latimérie objevovaly častěji a do roku 1990 bylo nalezeno dalších170 jedinců. Zjistilo se, že se vyskytují hlavně v severní části Mozambického průlivu.
První latimérii u madagaskarských břehů ulovili až 3. srpna 1995 rybáři José Mampionona a Sébastien Sebany nedaleko vesnice Soalara v hloubce 190 metrů. Samec měřící 134 cm a vážící 34,9 kg byl uložen do formaldehydu a je dnes k vidění v Oceánografickém muzeu v Toliaře. Letos v únoru přivezli rybáři do Toliary druhý exemplář – tentokráte devadesátikilovou samici se šestnácti embryi. Shodou okolností ji, stejně jako první exemplář, nabídli majitelce hotelu Plazza paní Jeanette Rivert (mimochodem – je českého původu). Ta ji zachránila před rozporcováním a zařídila uložení samice do velkého chladícího boxu, kde čeká na preparaci odborníky z Francie.


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA