Tiako hianao 
ary tianao tahaky ny inona? 
tiako tahaky ny vola hianao 
izany tsy tianao aho 
fa raha noana hianao atakalonao hanina 
tiako tahaky ny varavarana hianao 
izany tsy tianao aho 
tiana ihany ka atositosika 
tiako tahaky ny lambamena hianao 
izany tsy tianao aho 
fa efa maty vao mihaona 
tiako tahaky ny voatavo hianao 
lena hianao haniko 
maina hianao ataoko zinga 
vaky hianao ataoko toham-baliha 
hotendreko eroa amoron-dalana
„Miluji tě.“ 
„A jak mne miluješ?“ 
„Miluji tě, tak jako miluji peníze.“ 
„Pak mne nemiluješ, 
neboť když budeš hladový, vyměníš mne za jídlo.“ 
„Miluji tě, tak jako miluji dveře.“ 
„Pak mne nemiluješ, 
neboť dveřmi stále někdo smýká.“ 
„Miluji tě, tak jako miluji lambamena.“ 
Pak mne nemiluješ, 
protože budeme spojeni jen smrtí.“ 
„Miluji tě, tak jako miluji voatavo. 
Čerstvou sním, 
suchou udělám do šálku, 
zlomené dám tvar můstku valihy. 
Budu hrát tam u okraje cesty.“
“I love you.” 
“And how do you love me?” 
“I love you as love money.” 
“Then you do not love me, 
for if you are hungry, you will exchange me for food.” 
“I love you as I love the door.” 
“Then you do not love me: 
it is surely loved, but it is pushed continually.” 
“I love you as I love the lambamena.” 
“Then you do not love me, 
for we will be united only in death.” 
“I love you as I love the voatavo: 
fresh, I eat you; 
dry, I make you into a cup; 
broken, I fashion you into a valiha bridge: 
I will play there along the edge of the road.”
P-26; F-100, No. 24
Poznámky:
lambamena (doslova „červená lamba“) je posmrtný rubáš. Lamba je tradiční malgašský oděv – pruh nebo čtverec látky, který se nosí uvázán kolem pasu nebo přehozen okolo těla jako římská tóga. Lambamena se obléká nebožtíkům a vzdor svému jménu (mena = červený) vůbec nemusí být červená.
voatavo je obecné pojmenování pro tykve a dýně
valiha je strunný hudební nástroj. Tělo je vyrobeno z kusu bambusového stonku, struny tvoří dlouhé tenké štěpinky bambusového stonku (dnes nahrazovány klasickou kovovou strunou). Struny jsou napnuty po délce nástroje a uprostřed jsou podepřeny a vypnuty pohyblivými kobylkami vyrobenými ze suché kalebasy (tykve, dýně). Jako rezonanční těleso slouží právě dutý stonek bambusu obvykle ještě zbavený vnitřních přepážek (kolének).
 
Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA