Hajahajao Antananarivo 
ary omeo voninahitra Ambohimanga 
fa akory itony haitraitran’Ambohijanahary 
fa mitomany hibaby an’Iarivo 
ary akory koa itony angolangolan’Isoamahamasina 
fa mitomany hiampofo an’Ambohijanahary 
eny iky rahavana 
fa raha itondranao fitia mifanerana aho 
dia mba itondrako fitia mifananda hianao 
ka ataovy fitia jijikely aho 
kely ihany fa maro mpiambozona 
dia hataoko fitia foza kely hianao 
ka laniko mbomin’ny akorany
Vážené Antananarivo, 
ctěná Ambohimango, 
vše rozmarné je z Ambohijanahary, 
pro jehož pláč se Iarivo vrátil; 
pro rozmarnost báječné Mahamasiny, 
skryl pláč Ambohijanahary ve svém klíně. 
Ano, příteli, 
neseš-li mi lásku plnou měrou, 
přinesu já ti ji vrchovatě. 
Miluj mne jako malou perlu: 
ač malá, může dát světu náhrdelník. 
Budu tě milovat jako malého kraba, 
jehož jím i s krunýřem.
Respect Antananarivo 
and honor Ambohimanga, 
but what whim is this of Ambohijanahary, 
for it weeps to carry Iarivo on its back, 
and what pettishness is this of beautiful Mahamasina, 
for it weeps to hold Ambohijanahary in its lap. 
Yes, my friend, 
if you bear me a love of full measure, 
then I will bear you a love that overflowws. 
Love me like a small pearl: 
though small, many of them form a necklace. 
I will love you like a little crab: 
I eat it together with its shell.
A-225, No. 27; F-104, No. 33
Poznámky:
Ambohimanga - pro Meriny velmi důležitá a posvátná vesnice
Ambohijanahary - pohoří jižně od velké pláně Mahamasina a západně od Antananariva
Iarivo - jiný název pro Antananarivo
 
Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA