Raha ho faty aho matesa rahavana 
ary raha ho faty rahavana matesa ny omby 
raha Ikaky sy Ineny kosa no ho faty 
tonagava ny fanafody mahavelona 
ary raha izahay sy ny zanako no hisaraka 
mikatona ny tany aman-danitra
Kdybych měl zemřít, raději a zemře můj přítel. 
Kdyby měl zemřít můj přítel, a raději zemře kráva. 
Kdyby měl zemřít můj otec s matkou, 
a se najde lék, který by jim dal život. 
A kdybych měl být od svého dítěte odloučen, 
nech se nebe spojí se zemí.
If I am to die, rather let my friend die; 
and if my friend is to die, rather let the cattle die; 
if my father and mother are to die, 
let a remedy be found to make them live; 
and if my child and I are to be parted, 
let the earth and the sky be joined.
A-224, No. 26; F-364, No. 410

Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA