Hainteny

O historii a současnosti hainteny jakož i o jejich složité symbolice se dočtete jinde. Tato stránka je úvodem k vlastnímu archivu hainteny, které jsou tu zaznamenány jak v původním malgašském znění, tak v anglickém a českém překladu (překlad do češtiny Pavel Hošek – český překlad některých hainteny si můžete přečíst rovněž v knize Dotek prolétajícího motýla, kterou vydalo nakladatelství DharmaGaia v Praze roku 2003). Jednotlivé hainteny tradičně nemají názvy. Řadíme je proto podle čísel, která použil L. Fox v jedné z nejrozsáhlejších sbírek posledních let (Fox, 1990). Jednotlivé hainteny jsou doplněny vysvětlujícím poznámkovým aparátem. Rovněž je u každé uvedeno, kdy a kde vyšla tiskem. K tomuto účelu používáme následujích zkratek: Číslo za zkratkou vždy udává stránku v příslušném díle. Jsou-li hainteny v díle číslovány, uvádíme i jejich číslo – např. F-99, No. 22 znamená, že příslušnou hainteny lze najít v knize L. Foxe na str. 99 anebo pod číslem 22. Ač je takový způsob poněkud duplicitní, umožňuje rychlejší orientaci, neboť pod čísly jsou v knize na jiných místech i poznámky, vysvětlivky ap.
 
12 
15
22 
23
24 
29 
30 
33 
34 
45 
64 
89 
 
 
 
 
103 
118 
120 
144 
188 
195
271
277
 
281 
292 
294
298
303 
310 
331 
341 
378 
390 
392 
410 
451
 

 


Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA