Původ smrti

Před dávnými věky stvořil bůh všechny věci na světě kromě lidí. Měl jedinou dceru, která se jmenovala Vava, což znamená Země. Vava se bavila vyráběním dobrosrdečných človíčků z hlíny. Bylo jich opravdu hodně, neboť Vava je ze země vytvářela vskutku velmi často.
Jednoho dne šel okolo Bůh a zajímal se o Vaviny hračky. „Počkej chvilku,“ řekl a foukl do zástupu. Lidičkové z hlíny se pohnuli. „Pojmenuj je velo, neboť jsou nyní živí.“
Velo – lidé – se množili a přibývalo jich, protože neumírali. Vava – země – brzy změnila svůj vzhled, neboť lidé pracovali a z jejich práce vzešla dobrá úroda. Země byla bohatší a bohatší.
Jiného dne stál Bůh velmi vysoko na vrcholku nejvyšších hor. Byl udiven, jak Země prospívá. Zavolal si proto Vavu do svého paláce a požádal ji, aby mu dala polovinu všech lidí. Země mu odpověděla, že všichni velo – lidé – náleží jí. Jsou jejím bohatstvím a ona je nemůže rozdělit. Jestliže si to však Bůh přeje, ona mu prokáže tu laskavost, aby je mohl opatrovat. To Boha rozlítilo a dal Zemi najevo, že svým dechem odejme lidem život, který jim dříve daroval.
Tak tedy Bůh vzal lidem život a Vava – Země – smutně plakala: „O, lo! Velo!“ A lidé hnili a práchnivěli. Vava opatrovala jejich mrtvá těla, která byla jen hračkami z hlíny.
A od těch dob odnímá smrt lidem život.

Přeložil Pavel Hošek
 


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA