Lék proti smrti

Vypráví se, že jednoho dne se všechna zvířata chodící po zemi a létající vzduchem sešla na bezpečném místě, aby se zeptala, jak se mohou natrvalo vyhnout smrti. Byla smutná z toho, že všechny jejich rody a kmeny umírají díky hrozným neznámým nemocem. Všichni králové z říše zvířat to nesli bolestně a žádali věčného Boha o vysvětlení. Přáli si také, aby jim daroval účinný lék proti smrti. Bůh vyslyšel jejich prosby a přikázal králům shromáždit všechny poddané u zdi jedné z budov. Pak určil býka, aby je střežil a opatroval dokud se nevrátí.
Některá ze zvířat však nemohla čekat a začala proto ze shromáždění odcházet a utíkat. Býk se čile snažil jejich úniku zabránit, ale nedákazal zadržet všechna zvířata. Bůh v noci přišel, ale zvířata byla pryč a tak znovu odešel. Opět se vrátil následujícího rána, kdy měly všechny bytosti nové shromáždění. Tehdy měl být rozdělen lék.
Avšak běda! Zrádný strážce, hladový a žíznivý býk už nemohl přemoci svou žízeň a všechen lék vypil. Bůh viděl, že lék je pryč a ve zlosti se tázal po proradníkovi, jež jej zcizil. Had, který zůstal po boku strážce celou noc, kdy všechna ostatní zvířata odešla, obvinil z krádeže býka. „Takové znevážení mé důvěry,“ pravil Bůh. „Budete potrestáni!“
„Ale jakýpak trest,“ řekl býk. „Dovolte mi požádat o odpuštění.“
„Ne, ty velká stvůro s lehkou hlavou. Mlč.“
A Bůh přikázal všem pozemským bytostem, aby přišla v neděli ráno na místo, kde se konalo poslední shromáždění. V sedm hodin všechny bytosti vskutku přišly na schůzku. Shromáždili se před budovou a naslouchali Bohu, jak vypřáví o býku, který vypil všechen lék. „Vaši potomci,“ řekl dále Bůh, „kteří onemocní a nevezmou býka na ochranu života, zemrou.“
Od té doby pokaždé, když někdo těžce onemocní, nebo když si přeje štěstí a bohatství, obětuje býka. Věří, že lék kdysi ukradený býkem zůstává účinný v jeho mase. Když se maso sní, přinese to štěstí všem, kteří takto konají.

Přeložil Pavel Hošek
 


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA