published in: ABC 14, 1992

Obr z Madagaskaru

Pavel Hošek

Marco Polo se ve svém proslulém cestopise Milión zmiňuje o obrovském dravém ptáku Moa, který do svých pařátů uchvacuje slony a vynáší je vysoko do oblak. Jeho tvrzení má však malý háček – tento ptačí obr měl údajně žít na Madagascaru, kde však nikdy žádní sloni nežili. Zato ten obrovský prapták ano – jak dokládají nálezy kosterních pozůstatků. Vyvracejí však i tu představu dravého ptáka, jednalo se o druh, který spíše připomínal obrovského pštrosa, měřícího něco přes tři metry na výšku. Dodnes jsou hojně nalézána jeho obrovská vejce, zejména odkryjí-li prudší deště horní vrstvy zeminy. Většinou se jedná o úlomky skořápek, vzácně však je nalezeno i vejce celé. Každé má objem 10 litrů a pojme do sebe 200 vajec slepičích. Jeho skořípka je silná asi jako porcelán šálku na čaj.
Tento ptačí obr dostal jméno Aepyornis maximus   a vlastně se nejedná o žádného praptáka, žil na Madagaskaru ještě docela nedávno, s posledními exempláři se Evropané na ostrově mohli setkat někdy v 17. a 18. století. Takže jěště madagaskarský král slovenského původu, Móric August Beňovský, mohl tyto úžasné živočichy spatřit. Ovšem jen teoreticky protože jeho působiště bylo na východním pobřeží severního Madagaskaru, zatímco Aepyornis žil v polopouštích jihozápadní části ostrova. V poslední době se objevilo několik dosud nepodložených zpráv o spatření živého epyornise domorodci. Že by tedy na Madagaskaru, po nedávném objevení dvou nových druhů lemurů, klíčila nová vědecká senzace?


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA