Michel Adanson   /7. 4. 1727 – 3. 8. 1806/

 
Francouzský přírodovědec, který r. 1749 odcestoval na 4 roky do Senegalu jako zaměstnanec Indické společnosti. Vrátil se s velkou sbírkou rostlin, jež se později stala součástí královských herbářů, vedených Georgem Buffonem. V roce 1757 vydal grandiózní dílo Histoire naturelle du Sénégal, popisující senegalskou flóru a  měkkýše. Mimo jiné obsahuje i první kompletní popis baobabu. 
Ve své knize Familles des plantes (1763) vytvořil Adanson systém rostlin paralelní ke klasifikaci Linnéově. Založil jej na fyzické charakterizaci či, jak bychom řekli dnes, na morfologii rostlin. U živočichů, které se rovněž snažil nějak utřídit, bral v úvahu i anatomickou stavbu jejich těl. Do botanické a zoologické systematiky zavedl také statistické metody. Přestože byl mezi evropskými přírodovědci dobře znám a uznáván, jeho systém organizmů se nikdy neujal a byl vytlačen systémem Linnéovým.
(Pavel Hošek)

Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA