faunistika
floristika
informace o jednotlivých druzích
slovníky
ekologie
a ochrana přírody

chráněná území
mapa chráněných území

vstupné do rezervací
fotografie zvířat
fotografie rostlin
významní přírodopisci
„Příroda jakoby se zde uchýlila do soukromé laboratoře, aby mohla pracovat na modelech jiných, než jaké dosud používala. Setkáte se tu na každém kroku s bizarními a nádhernými formami života na různém stupni vývoje. Madagaskar je úžasná země...“
Phillibert Commerson
Právě příroda je to, co je na Madagaskaru nejpřitažlivější, nejzajímavější a nejpozoruhodnější. Ostrov Madagaskar se od Afrického kontinentu oddělil již před asi 160 miliony lety a od indického subkontinentu před asi 88 miliony lety. Od té doby existuje s největší pravděpodobností samostatně a bez těsnějších vazeb na jinou pevninu nebo ostrovy. Dlouhodobá izolace vedla k samostatnému, unikátnímu vývoji madagaskarského rostlinstva a živočišstva a vzniku neobvyklých společenstev. Heterogenní klimatické podmínky v různých částech ostrova dále přispěly k diverzifikaci stanovišť a společenstev, která je obývají. Vznikly takové unikáty, jako je sambirano na severu ostrova, nebo trnitý buš na jihu a jihozápadě.
S Madagaskarem je spojena vysoká diverzita druhů. Ostrov bývá řazen mezi několik málo míst na zeměkouli s tzv. megadiverzitou (po bok Amazonie, Nové Guineje ap.).

taxon počet rodů počet druhů
rostliny

Asteropeiaceae 1 10
Didiereaceae 4 11
Didymelaceae 1 3
Diegodendraceae 1 1
Geosiridaceae 1 1
Humbertiaceae 1 1
Melanophyllaceae 1 11
Sphaerosepalaceae (=Rhopalocarpaceae) 2 14
Sarcolaenaceae (=Chlaenaceae) 10 34živočichové

Lemuroidea (lemuři) 14 42
Tenrecidae (tenreci) 9 30
Myzopodidae (letouni) 1 1
Mesitornithidae (ptáci) 2 3
Brachypteraciidae (ptáci) 3 5
Leptosomatidae (ptáci) 1 1
Philepittidae (ptáci) 2 4
Vangidae (ptáci) 11 14
tab I. Čeledi vyšších rostlin a obratlovců endemické pro Madagaskar (pouze u lemurů se jedná o nadčeleď).

S diverzitou je spojen i vysoký endemizmus. Odhaduje se, že asi 60 % všech madagaskarských živočichů a rostlin nežije nikde jinde mimo Madagaskar. Řada skupin (až na úroveň čeledí) je přitom endemická stoprocentně nebo téměř stoprocentně - např. lemuři, obojživelníci ap. Pozoruhodný je vysoký endemizmus (asi 45 %) i u tak mobilních druhů, jakými jsou ptáci.

cévnaté rostliny 12 000 druhů
živočichové 100 000 druhů
tab. II Odhadovaný počet druhů rostlin a živočichů.

Informace o přírodě by měly být stěžejní částí webovských stránek o Madagaskaru a expedici LEMURIA. Snad právě proto, že k tomuto tématu je dat nejvíce, budují se jednotlivé stránky nejhůře a nejpomaleji. Doufáme, že se to v budoucnu obrátí k lepšímu. Prozatím budeme rádi, když vám poslouží alespoň to, co zatím nabízíme.

zpět na
domovskou stránku
expedice LEMURIA