Země ovládaná člověkem

text: Libor Kunte
kamera a režie: Jiří Bálek

O tom, že je Madagaskar ostrov kontrastů, jistě není pochyb, ale asi největší protiklady najdeme na náhorní plošině. Zřejmě proto lokalita supervzácných rostlin obklopená poli rýže, manioku a cementárnou nikoho nepřekvapí. Jestliže se našinec hýčkaný mírným evropským klimatem rozhodne usadit na Madagaskaru, měl by si za své nové působiště zvolit právě náhorní plošinu. Ta je sice nejobdělávanější, nejlidnatější, ale vzhledem k podnebí a teplotám nejpříjemnější. Oblé kopce spíše připomínají Krkonoše, než oblast u rovníku. Velmi odlišně však působí zdejší architektura. Merinové, etnikum obývající velkou část centrální vrchoviny, si staví z červenohnědé lateritické půdy svá typická obydlí, roztroušená pod svahy kopců.
Malebně vypadají vesničky především zdálky. Bližší kontakt už zdaleka není tak idylický. Žít na madagaskarském venkově je totiž obrovská dřina. Ovšem proti velkému městu, neřku-li městu hlavnímu, působí tyto vesničky jako naprostá oáza klidu a pokoje. Hlavní město každého státu se většinou liší od všech ostatních v zemi a mnohdy bývá označováno jako stát ve státě. O Antananarivu to platí dvojnásob. Velká chudoba výrazně převládá nad honosnými domy. Všude na vás doléhá zmatek, nepořádek a ruch. Neustále vám někdo vnucuje ty nejnepotřebnější věci, kvůli katastrofálním silnicím jedete krokem, a přitom se dusíte hustými zplodinami špatně seřízených motorů. Ke koloritu větších měst patří neodmyslitelně místní dopravní prostředek pousse-pousse. Je to vlastně dvoukolák s lidským pohonem, jehož rychlost se reguluje pouhým vyslovením přání zákazníka - pomalu nebo rychle. V hlavním městě pak existují také nákladní pousse-pousse. Vozíčky jsou to o poznání ošklivější a otrhanější. Práce jejich majitelů je mnohem náročnější a přepravované zboží je co do rozměru i objemu vhodné spíše na korbu dodávky. Všichni však bravurně zvládají jízdu přeplněnými městy a dlužno dodat, že řidiči vozidel k nim nejsou, slušně řečeno, příliš ohleduplní.
I když celá náhorní plošina působí upraveným a elegantním dojmem, je to pouhé zdání na první pohled. Celkový ráz krajiny byl totiž kompletně přeměněn činností člověka. Velké plochy byly odlesněny a travnaté kopce jsou intenzivně spásány nespočetnými stády skotu a ovcí. Toto nešetrné zacházení s krajinou má ve zdejších podmínkách katastrofální důsledky v podobě obrovských erozí půdy. Po vydatném dešti se utrhnou celé velké části kopců, které jsou pak splaveny do řek. Nejen, že dochází k nenávratným škodám na přírodě, ale tento jev se negativně odráží i na stavu místních komunikací. Podemleté silnice jednoho deštivého dne strhne voda, a jelikož chybí peníze na opravy, musíte i na hlavních tazích počítat s nekvalitními, mnohakilometrovými objížďkami zpřetrhaných úseků.
Domorodci si musí zemědělskou činností obstarat obživu pro sebe a svou rodinu. Proto je také každé vlhčí údolí zúrodněno a soustavy terasovitých políček napuštěných vodou pro pěstování rýže, lze na náhorní plošině spatřit takřka všude. Rýže je na Madagaskaru základní potravou chudých i bohatých a pro Malgaše je asi tím, čím je pro nás chléb. Znalci dokonce tvrdí, že nejkvalitnější rýže roste právě zde. Vesničané se o ni starají se vší pečlivostí. Všechny práce od výsadby přes sklizeň, mlácení a sušení  provádějí ručně. Jedinými pomocníky jsou jim srpy na dlouhých násadách a úzké rýče. I ty si však musí domorodci s pomocí místních kovářů vyrobit. Ovšem i v tomto obdělávaném světě polí, políček a pastvin je možné objevit nedotčenou přírodu, která je však pouhou špendlíkovou hlavičkou na mapě ostrova. Tyto doposud nedotčené lokality už nemají žádný prostor pro své rozšiřování, jelikož všude okolo vládne člověk. Jednou z nich je pohoří Ibity. Jeho relativní nepřístupnost pro lidi a pro skot ho uchránila před zkázou. Nádherné zemní orchideje, tisíce exemplářů vzácných sukulentů Pachypodium brevicaule  a mnohé druhy plazů dělají z Ibity oázu původní přírody v pusté zemědělské krajině. Škoda jen, že se na náhorní plošině zachovalo podobných míst žalostně málo.
 


Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA