Následující přehled latinských a malgašských jmen recentních madagaskarských druhů čeledi vikvovitých (Fabaceae nebo Leguminosae) je zpracován podle publikace: Du Puy D. J., Labat J.-N., Rabevohitra R., Villiers J.-F., Bosser J., Moat J., 2002: The Leguminosae of Madagascar, Royal Botanic Gardens Kew, Kew, 742 pp.
  Druhy u nichž neexistuje nebo není znám malgašský název, nejsou uvedeny. Kompletní seznam madagaskarských druhů čeledi Arecaceae.

Abrus aureus

masogaga, masonangatra, masamamboagara, masamamboatorana, masonamboatorana, voamaintilany, voatorana, vahimboamena, saravokatra, voamatora, matora, masomamboatorana

Abrus precatorius

voamantora, voamatora, masonaombilahitorana, voamina, masonombilahy, masonaombilahy, vahimarirana, vahimirirana, voamaintilany, masogaga, voamena, masonamboatora, matora, voakatao, voamaintilahy, voamaintilama, masomamboatorana

Acacia bellula

roindambo, roi, roipitika, roindrano

Acacia dealbata

mimosa

Acacia farnesiana

roy-vazaha, dintringahy, hatika, ramiarimbony

Acacia hildebrandtii

roidambo, romena

Acacia kraussiana

katra-ala

Acacia myrmecophila

trantsiotsy, aroha, aroka, kirava, rovantsy

Acacia nilotica

fantsikasika

Acacia pentagona

odifaty, ritro, vohimalanga, hafomantsina, ritromena, roifotsy, sambalarevaka

Acacia pervillei

tsirofota, roy, roimena, rohavitra, roitsy, tsirofotony

Acacia polhillii

rohimena, romena

Acacia rovumae

rohibokidro, rovontsy, roibontsika, rohibontsy, robotsy, robontsy, robantsy, mokenga, hazomteva, bifontsy, roibontsy

Acacia sakalava

roy, roy pitiky, roimena, ropitaka

Acacia viguieri

roimahimbo, rovontsy

Adenanthera mantaroa

vivy, voamboana, hintsofotsy, hintsomena, mantaroa, voamantaroa, hitsibohitra

Adenanthera pavonina

bonaramena, kafe bonara, conori

Aeschynomene brevifolia

sofitotsy, vohidrotra, sindrahorindrano, trialaimody, andriambavikelijianjakalanitra, samboromalala

Aeschynomene cristata

hamotsy, fanisejetra, fotsy, poakaty

Aeschynomene elaphroxylon

vodifomba, vodifonga, bemaivara, roiantanety, dofonga, odifonga

Aeschynomene indica

hamoka

Aeschynomene sensitiva

hamitra, fanaivana, demaivana, famonty, fangnivan

Aeschynomene uniflora

rangotsy

Alantsilodendron humbertii

avoha

Alantsilodendron pilosum

havoa

Alantsilodendron villosum

famoa

Albizia adianthifolia

volomborona, sambalahy

Albizia androyensis

alimboritroka, alimboritivoky, halimboromanty, alimboritioky

Albizia arenicola

alomborona, alimboromahalao, tsitohizambadimalaina, alimboro, kofaty, sarafany, singena, tsingena, maroampotra, ambilazo, havoa, halimborono, fandrianakanga, avoabe, arakatra, maroampotrotra

Albizia atakataka

atakataka

Albizia aurisparsa

tainakanga, mendoravy, sandraha, tratamborondreo, tainakanga lahy

Albizia balabaka

halomboromahaloa, volomborona, balabaka, roy, tainakanga

Albizia bernieri

alimboro, tsitohizombadimalaina, tamorovoay, sakoakombo, moromotraka, morango, komy, kifiaty, hazomborona, falaidambo, alomboro, halomboro, alomborona, hazomboro, fandria(n)tomondry, fandrianakanga, fanamponga, kifiatry, kintsakintsana

Albizia boinensis

fandrianakanga, taopapango, morangovavy, hazomborona, hazomboro, fandriantomendry, volomboro

Albizia boivinii

hazovola, hazomborona, hazombaro, haraka, fandrianakanga, bonaramanty, kitsakitsona, fandriamponenga, manary boraka, tanoravovona, taipapango, tainakanga, sikidiala, sanda, hitsakitsana, mondoravina, kitsakitsabe, manary, manarimbokamalamy, kitsakintsambe, kintsakintsana, kintsakintsa, sandaky, sambalahy, tabotabo, tsiandalana

Albizia commiphoroides

mareandohe, maranitaolana, tsikatakata

Albizia glaberrima

tainakanga

Albizia greveana

farapaka, fandrianakanga, halapona, manarimboraka, manary, rengana, mendoravina, sapemba, tainakanga, tainakanga vavy, taniakanga, mendoravy

Albizia gummifera

sambalahy, volomborona

Albizia chinensis

bonara vazaha, albizi

Albizia jaubertiana

mendoravy, tainakanga

Albizia lebbeck

bonara, fany

Albizia mahalao

vohamboa, balabaka, alomboronala, alomboro, alimboropasy, tainakanga, halomboromalao

Albizia mainae

sambalahimanga, sambalahy, fangampongamantsina, volomiborona, volomborona, voleborono, hazomboro

Albizia masikororum

tsikatakataka, kidinala, hatakataka

Albizia numidarum

hazombory, fifio

Albizia odorata

tainakanga, voankazomeloka

Albizia perrieri

kintsankintsana, mendoravy, sambalahirano, sandraha, sandrazy, tainakanga, volomboro, fandrianakanga, bonary, mendoravina

Albizia polyphylla

volomborona, tsitohizambadimalay, tsitohizambadimalaina, tsitohimbadimalay, halomborona, hazomborona, halomboro, halimbora, halamboro, fandrianakanga, fanaponga, alomboro, alimboro, volomboro

Albizia saman

madiromany, bonara, kily vazaha, mampihe, mampohehy, bonarambaza

Albizia tulearensis

tanaikanga, mendoravy, mendoravina, manarintoloho, daromavo

Albizia viridis

manariboty, volomborona, sevalohy, sambalahy manja, sambalahy

Alistilus jumellei

abotono, rokandambo, sariantaka, vahimbomandraka, lelatrandraka

Alysicarpus ovalifolius

takotsifo-araika, avoko

Argyrolobium pedunculare

anapeta, voanimbadzaza

Baphia capparidifolia

vahita

Baudouinia fluggeiformis

hazomjia, hazomby, hazoambo, gavombazaha, boriravina, ampolindrano, valorira, maherivay, tsilambina, tsilaiteny, lambi(g)na(na), manjakabentany, manjakabenitany, tsifola(m)boay, mampay, manjakabetany, tsiasoko, tsilaitra, valohirana, valorirana, voakary, nato

Baudouinia louvelii

piro, manjakabenintany

Baudouinia rouxevillei

manjakabentany, manjakabetany

Bauhinia ankarafantsikae

hotrodambo, hotrombengy, hotrobengy

Bauhinia aurantiaca

hotrombengy

Bauhinia brevicalyx

otombingy, hotronaomby

Bauhinia decandra

banhaka, tsikatakata, odivo, kitronaomby, banaky mena, banaky, banaka

Bauhinia grandidieri

rehena, falimaraina, fandrohiosy, fatoranosy, tambokapaha, hazombitiky, famehilolo

Bauhinia grevei

hanitsebarea, masonampa, antsirokonala, hotrom-bengilahy, bagnaky

Bauhinia hildebrandtii

kitrondambo, hotrimbengy, hotrondambo, hotrombaingy, hotro(m)bengy

Bauhinia humblotiana

miarakandro, manarakandro, matifihoditra

Bauhinia madagascariensis

hotrombengy, bagnaky, banhaka, seta, teloravokazo, relima, benaky, marefy, banaka

Bauhinia monandra

zondala, banakafotsy, banaka, kotrombengy, hotronaomby, trokombengy, vaksotro, kotonomby, bagnaka, ontrombengy, hotrombengy, kitrombaingy

Bauhinia morondavensis

remena, bagnaka, banakimahinisany

Bauhinia pervilleana

fantsinakoholahy, metro, boramena, hetsy, velonahihitra

Bauhinia podopetala

hotronomby, hotrombengy, banaka, kotronomby

Brandzeia filicifolia

manide, mavamba, manode, manive, selivato, moranjabe, motrobeantsinanana

Breniera insignis

tsirihony, andrabe, raabe, tsiriona, tsirionana, tsiriony, andraba

Bussea perrieri

tsingenalahy, sakiharina, ravintsoka, tsirokakalahy, fandrianakanga

Bussea sakalava

sambalahiravina, sambalaravina, sambalahy, sambalahiala, sarimadiro, hazonkataka

Cadia commersoniana

manara

Cadia ellisiana

fanamo-ntoho, fanamo-zony, fanamba, soangy, sofintsoy, fanamo-lahy, zaolanamalona, fanamo-retraka, fanamo-zono, fanamo, dikana, fanamo-hazo, fanamo-rano

Cadia emarginatior

manadriso

Cadia pedicellata

andrekomora

Caesalpinia bonduc

vatolalaka

Caesalpinia decapetala

roinombilahy, roimainty, tsiafakomby, tsiafakombilahy

Caesalpinia delphinensis

katsa

Caesalpinia hildebrandtii

tsirofonta, kitomba, tsiafakomby

Caesalpinia insolita

sambalahiravina, rahino

Cajanus cajan

ambote, amberivatry, ambarivatry, ambrevade, ambrevate, ambatry, ambaty, antsotry, ambatribe

Cajanus scarabaeoides

vahi-tsokona

Canavalia gladiata

morataitra

Canavalia madagascariensis

kimesamesa, taritarika, taty, kalamakandolo, androvomboay, vahindrono, taikilozaha

Canavalia rosea

lalandana, lalanda

Cassia afrofistula

tsiambaravatsy

Cassia hippophallus

tsiambaravatsy, bonatra, latatsoavaly

Clitoria heterophylla

kivahy, lady, vahy-tany

Clitoria lasciva

famehifarilahy, famefary, famahifary, vahimaintylahy, vahitsikomba, vahimafaoka, vahitsibarea, famehifary

Clitoria ternata

famehifary, vahimafoaky, velonasoa

Colvillea racemosa

sarongaza

Cordyla haraka

haraka, vahonda

Cordyla madagascariensis

madiroala, vaivay, lazaza, anakaraka, madivoala, maimbohazo, landrazo, hazomena, karabo, sikilihazo

Crotalaria aculeata

voasarimadibo, voasarinalika, tsilon’ boasary, voasarinikalavalo, voasarimbiby

Crotalaria ankaizinensis

kisotrisotri, kisotosohy, hengitala

Crotalaria berteroana

amberivatrindolo, hazongoaka, vavy, ranomanga

Crotalaria capuronii

teloravy, santatra, sarivonga

Crotalaria cornu-ammonis

hianala

Crotalaria coursii

ambihotra, fanamo, sarin’ ambatry

Crotalaria craspedocarpa

hazongoaika, ankiaomby

Crotalaria decaryana

hanginola

Crotalaria diosmifolia

voasarinikalavola, karintsampotsy, ambarivatendolo

Crotalaria fiherenensis

ena, kifafahazo, aeky, tsipolahy

Crotalaria goreensis

taimborika

Crotalaria grevei

zongo, zangaio, zaoga, vaho, vahimainty, tsanganakoholahy, teloravy, hazomendo

Crotalaria incana

kirikintsana, aikavavy, aikamanga, kirintsana

Crotalaria laevigata

hazomanarakondro

Crotalaria lanceolata

tsitsina

Crotalaria mahafalensis

firo

Crotalaria mandrarensis

mahatsar

Crotalaria micans

antsotry, manarak’ andzo, odiandro

Crotalaria ononoides

vangairidrano

Crotalaria pallida

aikavavy, zanaharimanatrika, tsiakondroakondro, kitsonakoho, kirintsa, ambarivatrindoly, aikaberavina, aika, amberivatrindolo

Crotalaria pervillei

kiritsakiritsa, manaramody, teloravy

Crotalaria retusa

tsiakondrakondro, kitsakitsankizy, akondrondolo, akondronjaza, amberivatrindolo, famonakoho, faliakoho, hintsakintsaka, kinesakinesa, kinsakinsa, kitsakitsanakoho, kitsakitsandomohona, tamonoakoho, tsiankazolahy, mangakely, taolanakoho

Crotalaria tanety

vahipasika, akahomilahy, ambarivatrindolo, anky, angeafotsy, fanamonala, hazondandy, tombokangiva, kitsakitsana

Crotalaria trichotoma

ahimatavy, marofolehana

Crotalaria uncinella

tibohitra, ambarivatrandololahy, kirintsana, hazongaga, hazonondry, vahipasika, zapitsakaondry

Crotalaria xanthoclada

laingakalana, tsipika

Cynometra abrahamii

tsomotora, arivoravy, mampay

Cynometra ankaranensis

mampay

Cynometra aurita

mampay, tsimalazo, mampetry, mampay madinidravina

Cynometra capuroni

laka, mampay

Cynometra commersoniana

variotra, variotry, hetatra, rahiny, mampay, manpaillo

Cynometra dauphinensis

mampay

Cynometra madagascariensis

mampay

Cynometra pervilleana

mampay, mampay beravina

Cynometra sakalava

soalafika, analinidravy, ampoly, tsimafay, hazomena, arivoravina, mampay

Dalbergia abrahamii

hazondomohina, manary fotsy, manary

Dalbergia andapensis

sovoka, hazovola

Dalbergia baronii

sovoka, sovondrano, hitsika, voambona, hazovola

Dalbergia bathiei

sovoka, sovodrano

Dalbergia bracteolata

vahintaha, felangoaka, vahintala, vahinta, vahita

Dalbergia campenonii

sovoka

Dalbergia delphinensis

manary toloho

Dalbergia emirnensis

manary belity, manarinalafia, manarintsaka, mangare, vohimboa, menary beravina, manary toloho, manary fotsy, manary, manary vatany

Dalbergia erubescens

voambo toloho

Dalbergia glaberrima

manary, hazomena, maroampotra

Dalbergia glaucocarpa

manary, sambalahiravina, tsiandala, tsiandalana

Dalbergia greveana

manary havo, mahitsoririna, maevalafika, manary voraka, tainakanga, manera, mendoravy, mendoravina, manipika, mangary, manary mendoravina, manary vazanomby, manary mantany, manary tolo, manarytoloho, manary mavo, manary boty, manary boraka, manantombobitse, manary, manarimboraka, manary bomby, manary havona, manary baomby

Dalbergia hildebrandtii

manarivoroka, tsiandalana, manary voraka

Dalbergia hirticalyx

voamboana

Dalbergia humbertii

manary

Dalbergia chapelieri

sovodrano, manary be, manary toloho, voambona, hazovola fotsy, sovoka, hazovola mainty, voambona beravina, hitsika

Dalbergia chlorocarpa

manary mavo, manary boty, manary, manary vazanomby, manary voraka

Dalbergia lemurica

manary, manary mainty, manipika, manary tsiantondro, manary toloho

Dalbergia louvelii

hitsika, volombodipona vavy, sovoka, hendramena, andramena, volompoina

Dalbergia madagascariensis

manary toloho, manary be, voambona, manary, hazovolo, sovoka, hazovola, manary boraka, hazovola mena

Dalbergia maritima

hitsika, sovoka, tambobitsy, tongobitsy, voamboana, volombodipoana

Dalbergia mollis

manary, voamboana, manary fotsy, manary vato, manary bomby, manary toloho, manary voraka, sadraza, manary tomboditotse

Dalbergia monticola

hazovolo, voamboana, tsiandalana

Dalbergia neoperrieri

manary toloho, manary

Dalbergia normandii

hazovola, andramena, volombodipona

Dalbergia orientalis

manary mainty, hazovola, voamboana, manary toloho

Dalbergia peltieri

manary, manary fotsy, manary abado, manary voraka, manary malandy

Dalbergia pervillei

manary, tsiandalana, kobahitsy, kobatsily, manary toloho, hazotana, sesitry

Dalbergia pseudobaronii

voamboana, tsiandalana, manary

Dalbergia purpurascens

manary, hazovola, manary fotsy, manary toloho, manary mainty, manary tsitondro, manary bomby

Dalbergia suaresensis

manary

Dalbergia tricolor

manary voraka, manary

Dalbergia trichocarpa

manary boty, manary toloho, manary joby, manary zoby, manary kiboty, manary mena, manipika, manary

Dalbergia tsaratananensis

manary

Dalbergia tsiandalana

tsiandalana, manary tsianaloka

Dalbergia urschii

manary

Dalbergia xerophila

manjakabetany, manjakabenitany, hazombango

Decorsea grandidieri

famahifary

Decorsea meridionalis

sandrafe, fangitsa

Delonix boiviniana

fangoky, hintsina, mafangalotra, sekatsa, farafana, farafahatsa, kidroa, sarifany, voankazomeloka, fandrianakandra

Delonix brachycarpa

sarikomanga, komangavato, bomaranala

Delonix decaryi

malamasafoy, fengopasy, fengoka, fengoky, malamasafoy, fengoky, fengoka, fengobohitsy

Delonix floribunda

harofo, malamasafohihy, saringaza, hazomasefoy

Delonix leucantha

fengoky

Delonix pumila

fengoko, malamasafoy

Delonix regia

tanahou, alamboronala, flamboyant, kitsakitsabe, hintsakintsana, hintsakintsa, tsiombivositra, sarongadra, fannou

Dendrolobium umbellatum

sovondrano, voandavenina, hazomafaika, kinandro, kinandrandriaka, fanavintrana

Derris trifoliata

fanamovahy, veronkohifotsy, varongohofotsy, vahinamo, vahisamonta, vahimpanamo, fanamo

Desmodium adscendens

vahimpatsika, takotsifotra

Desmodium barbatum

tsilavondrivotra, mafina, tsindinditra, amberivatrindolo, famafantsambo, vahipasika, vahipasikalahy

Desmodium dplabriforme

kidady

Desmodium gagneticum

famolakantsy

Desmodium hirtum

vahimpatsiko, mandaloderekitra, felantsifotra, ampelatsifotra

Desmodium incanum

famalakantsy, pelatsifotra, tialamba, savisaha

Desmodium ramosissimum

silavounerivoutch, mandolodiaraikitsa, tsilavondrivotra

Desmodium repandum

tsenodambo, menavony, falakatra, farahinipa, velatra, fangaladamba

Desmodium salicifolium

kijanamborona, odiozatra, famolakantsy, antsotritrano, pindrano, tsipipidrano, tsindahoromena, sompatsi

Desmodium triflorum

tsimathatrandrivamanitra, kodiadiamborona

Desmodium velutinum

tsisotrisotry, dikazolahy, savisoa, sofindambo, tsiafadambo

Dialium madagascariense

zana, zamena, zana mavo, zana fotsy

Dialium occidentale

tratrambondreo, tratraborondreo, tatramborondeo, karimbola, zana, zamenamadinidravina, hompamena, vandamena, andy

Dialium unifoliolatum

zanamena, zahamena, tsihanihimposa, tsilongodongotra, zana, zanahy, zana mena

Dicraeopetalum capuronianum

arandranto, harandrato, lovanjafy, lovainafy, lovanafy

Dicraeopetalum mahafaliense

lovanjafia, lovanafia, katsakatsy, hazadrano

Dichrostachys bernieriana

famoha

Dichrostachys dumetaria

fandrohiosy

Dichrostachys myriophylla

ambilazo, famoha, kofatry

Dichrostachys richardiana

famohalambo, kifatifotsy

Dichrostachys scottiana

fandrohivay, avoha, ambilazo

Dichrostachys tenuifolia

famaho, kiratry, hafondradobe, famoalambo, famoa, famolambo

Dichrostachys unijuga

ambelazo, avoha

Dioclea wilsonii

vahikarabo, vahimberana

Disynstemon paullinioides

vahimpindy

Dolichos fangitsa

fangitra, fangitsa, fangitsy, fangitse, angiky

Dumasia villosa

vahisovy

Eligmocarpus cynometroides

mampay

Entada chrysostachys

fany, fano, fana

Entada leptostachya

vohitoikidy, sarivobomorona, sikidy, vahikosy

Entada louvelii

sambalahimanga, volompodipona, volomboronaha, tsimahamasabary, sevalaky, hitsika

Entada pervillei

tsitohizanolomalaina, tsitoavinasakalava, tsimahamasabary, fanaponga, fanamponga, fanampona

Entada rheedei

vahinkarebao, voheankarabo, vaheasolana, voankarabo, vahinikarabo, vahebe, vaheamiolana, vahankarabo, vihinkarabo

Eriosema parviíflorum

kifoka, tialamba, karintsana, avokonibiby, avoko, ampatriparihy

Eriosema procumbens

kimaotso, kimaotsy, avombiby

Eriosema psoraleoides

sariambaty, ambatrimbohitra, vohipiky, amberivatrindolo, ambaty, voapika, ambarivatrindolo, ambatombohitra, ambatridry, amborivatindolo, asotrizaza, kisotrisotry, kisotrysoty, sarembatry, tsiambatriambotry, vohibato, ambatrindolo

Erythrina hazomboay

hazomboay

Erythrina madagascariensis

vombara, manonga, magonga, manongo

Erythrina variegata

anzava

Erythrophleum couminga

komanga

Gagnebina calcicola

morango, kifiatsy, kifatry

Gagnebina commersoniana

pitepiteka, tefamila, komy, hazondalitra, hafodramena, fandrohody, fandriosy, famoalambo, alomborona, alimboro, roy

Gagnebina pterocarpa

tsiranopaosa, kifaty

Hymenaea verrucosa

mandrofo, mandrorofo, tandrofo, tandroroho, amalomanta, mandrirofo

Chadsia coluteifolia

sambalahiravina

Chadsia flammea

remonty, manary, sangozaza, avoha, famonty, fotsiavalika, fanamo-vavy, fanamo-lahy, fanamo-hazo, fanamo, somotsoy

Chadsia grevei

rehamonty, sanganakoholahy, sangan’ akoholahy, remonty, songonakoholahy, moty, amontylahy, remoty

Chadsia magnifica

fanao, fanamo

Chadsia salicina

kakazononavoy

Chadsia versicolor

latakakoho, latakakoho-lahy, fanamohazo, sanganakoholahy, raimonty, vohatra, tsarifanamo, tsakofara, tsitampiky, fanambo

Chamaecrista ankaratrensis

kelimanatondanitra

Chamaecrista lateriticola

kitenotenona, kisendrisendry, fanivana, fanotonomandro, manjakabenitany, sendrisendry, kelimanjakala-nitra, tsitambamba

Chamaecrista pratensis

kitsakitsary, kulimahitsy, matinarivo, mandriariva, velonasara, hazomamy

Chamaecrista stricta

kelimanzakalanitra

Indigofera arrecta

haika, engitra, aikialahy, aika

Indigofera blaiseae

kirikisa

Indigofera bojeri

kijity

Indigofera compressa

fafalahy, minjola, monjola

Indigofera hendecaphylla

aika, engitra, sindahoripotsy

Indigofera hirsuta

famafasambo, takotsifotra, angitratainakoho, tsiasotry, sarivoanjo, sarivongo, patry

Indigofera leucoclada

fitohizantrondro, malemiza, tapitsakaondry, fitohinamalona

Indigofera longiracemosa

aika manga, niagy, hengitra

Indigofera lyallii

aikafatray, ahikaomby

Indigofera mangokyensis

fanomalahy, sariaky, haky, anakaomby, hivanivalahy

Indigofera microcarpa

tsilavondrivotra

Indigofera mouroundavensis

zambolositsy, sombolotsitsy

Indigofera oblongifolia

ingitrala

Indigofera ormocarpoides

tsitohitohy, hopy, vetry

Indigofera pedunculata

kirikisa, aikalahy, aika

Indigofera spicata

famafatsambo, anky

Indigofera stenosepala

maroampofotra, haingitrala, aikamanga, aika, engitsy, aikalahy

Indigofera suffruticosa

engitra, hengitra, netrihazo

Indigofera tinctoria

ingetsea, aika, engitra, engilavy

Indigofera trita

laindramotiolahy, raindramotio, laindramotio

Indigofera vohemarensis

engitsy

Intsia bijuga

hintsika, hintsikafitra, hintsina, harandranto, hintsy, tsararavina

Kotschya africana

nivaniva, sorindrana, soarindrana, hivaniva, ramangorona, voananakova, tsibokoboko, tsiboko, tombokanjeva, tsibokona, tsibokony

Lablab purpureus

voavahinala, voamirazo, avokombiby, voava, kivahivahy, tapisaka, voamalio, manaimbotany

Lemurodendron capuroni

lalomambarika

Lemuropisum edule

tara

Leptodesmia congesta

kilenjy, vahipasika, tsipanga, tsimbolotra, tsilavondrivotra, manitranjety, kamasina, ahibalalaparihy, tendrika

Lonchocarpus madagascariensis

vahimasina

Lonchocarpus sericeus

haringa, harina

Macrotyloma axillare

vohifoko, vohiteloravina, anamilotro, vohavavy

Mendoravia dumaziana

mendoravy fotsy, mendoravy, mendoravy mainty

Millettia aurea

tekindambo, manarivorakabe, manary fia, taitsindambo, taikindambo, taisandambo

Millettia capuronii

sikidihazo

Millettia hitsika

hitsika

Millettia lenneoides

hampy, vahintandrondro, sambalahy, voanindrozy, hibaky, kitsongo, sarikitsongo

Millettia orientalis

fanamoakondro

Millettia richardiana

harandrato, tsimahamasabary, marary-toloha, marary-voroky, marary-botry, marary, taitsindambo, tankindambo, lovanjafy

Millettia taolanaroensis

anakaraka

Mimosa dasyphylla

rohinamalona, odifady liane

Mimosa delicatula

mpataka, fatymanty, fatipatika, kirava, kiravina, roy, tandriotsy, tsihifirana, betratra, patifatika

Mimosa grandidieri

kirava, roibenono, roy, roibontsy

Mimosa haavoa

fantsikala

Mimosa hafomantsina

hafomantsina, sangaratra

Mimosa hildebrandtii

rombaza, sangaretra, sagaritra, romeny, vahitaolanamalona, rominy, robontsy, rahileja, robazaha, hazofady, bohy

Mimosa ikondensis

roindataky

Mimosa latispinosa

fihinakamijaja, roiky, rakavaka, romeny

Mimosa levenensis

angaravoka

Mimosa lingvatouana

fandrianakanga

Mimosa menabeensis

migonga, mikongy, roibantsy, roihafotse, tsiremby, mokonga

Mimosa pigra

roitia, roy, roitibe

Mimosa planitei

rohiala

Mimosa pudica

roimena, ramire, ramirena, rotravahiny, matirosana, amboafotsikely

Mimosa suffruticosa

roimena, hazofady, roileja, aravoka

Mucuna manongarivensis

vahampimikry, saribo, vahisaribo

Mucuna paniculata

vohinkovika

Mucuna pruriens

aga, ahagy, takilotra, taikilotry, agy, taikilotra, taky fotsy

Mundulea antanossarum

tsarambatra, resiaky, ampolimanzava

Mundulea barclayi

fanamovavy, fanamo, fanamolahy

Mundulea chapelieri

fanamorano

Mundulea laxiflora

fanamo, hazongoaika, hararetra

Mundulea micrantha

rodrotsy

Mundulea obovata

fanamo

Mundulea sericea

fanamo, famakibato, fanamomamo, fanamohazo

Mundulea stenophylla

rodrotsy

Mundulea viridis

fanamo, seky, sarintsoha

Neoapaloxylon madagascariense

kolohoty, talamena, tala, koloty, kolohotro, kolohoto, kilihoto, sarilaza

Neoapaloxylon mandrarense

tala

Neoapaloxylon tuberosum

kolohoto, kolohota, tala, talamena, hafotra

Neoharmsia baronii

manangony, manangona

Neoharmsia madagascariensis

voandroza

Neptunia oleracea

anatsiriry

Ophrestia antsingyensis

hazom’ bohabe

Ophrestia lyallii

vahitany, vahy, vahimanitilany, vahipasika, sanatriolambo, avoko, vahitsidy, vahosy

Ophrestia madagascariensis

vagotry, vahivolo

Ormocarpopsis aspera

ankoma, peha, fanamomboro, valalondambo, fandrikosy, maimbolazo

Ormocarpopsis calcicola

tapiaka

Ormocarpopsis itremoensis

hazomahery

Ormocarpopsis mandrarensis

sangozaza, mahamavo, litsy

Ormocarpopsis parvifolia

remonty

Ormocarpopsis tulearensis

sofasofa

Ormocarpum drakei

reaotsy

Otoptera madagascariensis

tsimatimposa, tsimatifosa

Parkia madagascariensis

maimbo, fanamponga, fanapogavavy, kintsakintsa, kintsakintsana

Phaseolus lunatus

maimbolany, konoka, kalamaka, kabaro

Phylloxylon arenicola

harahara

Phylloxylon decipiens

harahara

Phylloxylon perrieri

tsiavango, tsehitafototra, arahara, harahara, tsiriky

Phylloxylon spinosa

harahara

Phylloxylon xiphoclada

arahara

Phylloxylon xylophylloides

arahara, sotro, harahara, voafotra

Pithecellobium dulce

kilimbezana, kihy vazaha, kilivazaha

Pongamiopsis amygdalina

hazomohogo, manarindrano

Pongamiopsis pervilleana

manary, vasilambato, sarikifatsy, amaninomby, kitsao, ankaraky, morango, ankaraka, tsilaiby

Psedarthria hookeri

sofindambo, dikazolahy

Psophocarpus scandens

vahimafaraka, anonantaka

Pyranthus alasoa

halasoa, tambarisaho, velasoa, alasoa, tranosoa

Pyranthus lucens

fanamo

Pyranthus monantha

fanamo

Pyranthus pauciflora

fanamo

Pyranthus tullearensis

fanamo, fotovolomena, tambarasaho, anakarobla, antranosoa

Rhynchosia baukea

antaka, sitampiky, vahiketsy, vahitsibaria

Rhynchosia caribaea

teloravy

Rhynchosia leandrii

masonamboaromotra, hazovongy

Rhynchosia sublobata

teloravina

Rhynchosia versicolor

pidrano, vahihataka, vahitsamitsa

Rhynchosia viscosa

mandalodiaraikitra

Sakoanala madagascariensis

sakoala, sakoanala

Sakoanala villosa

managona, somotratrangy, matambelo

Senna anthoxantha

hazomalama, hazombalala, hazombala, tsingalifary, madiniboa, sarifany, sarongaza, fany, morango, lanary

Senna bosseri

farefare, tsingarifary

Senna lactea

hafonmantsina, afomantsina, bonaramantsy, fongamatsina, hitsankitsana raviny, tsiambaravatsy, kitsakitsana

Senna leandrii

sarifany, tsingarifary, fany, sarongaza

Senna meridionalis

andapary, tainjazamena, taraby

Senna obtusifolia

akondrondolo

Senna occidentalis

katsakatsa, maimbobe, tsitsorinangatra

Senna perrieri

maniboa, madeo

Senna petersiana

tsileondoza, rindisindi, tsiambaravatsy, maniboa, sangaravatsy

Senna septemtrionalis

tsotsorinangatra, voandranomainty

Senna tora

tsimatihariva, velonkariva

Senna viguierella

tsingarafary, tsingarafary lahy

Sesbania bispinosa

ramanjato, katsakatsa

Sesbania madagascariensis

manjatolahy, manjato, kitsakitsana, kasakasa, tambazotra, katsakatsa

Sesbania rostrata

sinia, kantsakantsa

Smithia elliotii

tsingilongilondrano, fanivanjetra, fanivonjetra, manjakabe, fanombo

Smithia sensitiva

fanivanjetry

Sophora tomentosa

firitsoka, fotsiavadikaranto, manganrava, ambotrimorona, latapiso, tsipolahina

Strongylodon craveniae

vahamberana, vahivoraka, vahikarabo, vahinkovika

Strongylodon madagascariensis

vohimboalavo, bemonofo

Stylosanthes erecta

salazamby

Stylosanthes fruticosa

ladinala

Sylvichadsia grandifolia

fanamo

Tamarindus indica

madiro, monty, kily, madilo

Tephrosia alba

sofasofa, kotika, kotoala

Tephrosia boiviniana

filonala

Tephrosia genistoides

pisopiso

Tephrosia linearis

vetsinakoho, mandombarefo, sitiky, felatsifotra

Tephrosia lyallii

kifafakely

Tephrosia phylloxylon

harahara

Tephrosia pungens

fanambotsy, taivositse, taivosotsy, fekalaza, taivotsy

Tephrosia purpurea

akatafotsy, makalala, tsarinetsy, kimahandzy, katafotsy

Tephrosia retamoides

kifafanbohitra, kifafa, kifafantany, kofafa

Tephrosia villosa

bajo

Teramnus labialis

teloravina, vahilandy

Teramnus uncinatus

marokely

Tetrapterocarpon geayi

kitsimba, vaovy, vovy, hazolava, fandrianakanga, sarifany, voavy

Tetrapterocarpon septentrionalis

kitsakitsanala, marody, faho, fandrianakanga, vaovy

Vaughania cloiselii

hazomboatango, azombonatango, hazombatango, hazomby

Vaughania depauperata

fafalahy, hozomby

Vaughania dionaeifolia

kotatrinjia, vazanomby

Vaughania interrupta

avoha, hazombatango

Vaughania longidentata

lelatrandraka

Vaughania perrieri

manoikafiza, taikafotsy, tapandravy, teloravy, kedrakitsa

Vaughania pseudocompressa

anjola

Vigna angivensis

kimaotsa, kimaotra, havoko, vahizato, voanimban’dzaza, avoko, avokombiby

Vigna luteola

famehifary, antaka, teloravy, vahipoko, vahisanjy

Vigna radiata

voango, antandro, sarimahalay

Vigna reticulata

fadaliky

Vigna subterranea

voanjobory, voanjabory

Vigna umbellata

mahalay, anatsamby, tsesisa, tsiasisa

Vigna unguiculata

mahalaindolo, voahimba, lozy, avokondrana, antaka, voanemba, voatsirokonangatra

Vigna vexillata

tokambahatsy, tsiroko

Viguieranthus ambongensis

sambalahinala

Viguieranthus cylindricostachys

ambilazona, ambilazo, ambilazo komy, fanempoka

Viguieranthus densinervus

havoa, ambilazo, hazomalany

Viguieranthus glaber

mampay, hazomalany, fanemboka

Viguieranthus glandulosus

hazomalany

Viguieranthus kony

ambilazo, kony, mainbolaza, mampay, sohihy, ambilaza

Viguieranthus longiracemosus

maimbolazona, beravina

Viguieranthus megalophyllus

ambilazo

Viguieranthus pervillei

komy, ambilazo, hazomalany, hazomainty, ambolazo, ambilazona

Viguieranthus subauriculatus

mambolazo, kony, komy ambilazo, ambilazona

Viguieranthus unifoliolatus

manoky

Xanthocercis madagascariensis

sakoanala, vavanga, kilioty, andraidriala, manaritoloha, sandrazy, somotratsangy, antendriala, voankazomeloka, haraka

Xylia hoffmannii

haraka, harka, hazompily, tsiasoka, menahy, tsiroka, tsirokaka, bonara, voankazomeloka, araky, tsimahasasatra

Zornia glochidiata

kitra, maitsorovy

Zornia puberula

aferotany, ahidronono, sosopira, kisosopia
Domovská stránka Expedice LEMURIA