Informace o jednotlivých druzích rostlin a živočichů

Každý živočišný i rostlinný druh je svým způsobem unikátní. Má své vlastní a pouze jemu specifické znaky, způsoby chování a vnímání světa. O každém druhu lze zjistit mnoho zajímavých údajů o jeho způsobu života, rozmnožování, shánění potravy o jeho zařazení do složité sítě potravních a komunikačních vztahů v ekosystému, o jeho vlivu na okolní svět, o způsobu vnímání a zpracování vnímaných informací a mnohé další. Někteří tvorové jsou z tohoto hlediska pro člověka zajímavější, jiní se mu zdají uniformní a ničím nevynikající. Ve skutečnosti tomu tak není. Je to dáno pouze lidským měřítkem vztahování se k okolnímu světu. Chameleoni se nám kupříkladu mohou zdát všichni podobní. Mají sice trochu jiné zbarvení a liší se velikostí, ale podle způsobu života rozliší jednotlivé druhy již jen odborník a i jemu se zdají málo významné. Přesto musí být chameleoni od sebe velmi odlišní. My (lidé) však víme jen velmi málo o tom, jak chameleon vidí svět kolem sebe. Z řady pokusů tušíme mnoho pozoruhodností v jeho neobvyklém zraku, v jeho pozoruhodném vnímání barev kůží, v jeho citlivosti na pohyb a tvar i třeba v jeho schopnostech vnímat na jednu stranu pohyby velmi pomalé na druhou stranu i ultrarychlé. Zcela určitě nám schází i jeho dokonalá orientace v prostoru (a ne jen v ploše, na níž jsme zvyklí my).
A právě tak odlišný, nám vzdálený a neuchopitelný (nebo jen s největším úsilím uchopitelný) je svět každého živého tvora. Vyplatí se proto pokusit se nahlédnout do života některých z nich a představit si - alespoň zprostředkovaně -  právě ten jejich svět. V takové snaze je skryto porozumění a porozumění vede k pochopení a pochopení zase plodí údiv, obdiv a toleranci. A právě těchto tří posledně jmenovaných vlastností se nám v současném velmi zvláštním, nestabilním a proměnlivém, civilizovaném světě lidí dostává stále méně a méně.
Nahlédněte do světa některých madagaskarských obyvatel - opravdu jen některých. I kdyby bylo v našich silách přiblížit svět každého z nich, není to ve skutečnosti možné. O většině z nich nevíme vůbec nic. A troufám si tvrdit, že o většině se to ani nikdy nedovíme.
Pavel Hošek
 

živočichové

Aepyornis maximus - Poznámky o největším ptákovi, který kdy žil na Madagaskaru
Crocodilus niloticus - Text o ohroženosti madagaskarských krokodýlů, o vlivu odchytu na jejich populace, o přechodu pytláků z volného lovu k polochovu až ke krokodýlým farmám
Eulemur coronatus - Život, způsoby a životní prostředí jednoho vzácného lemura v severním Madagaskaru
Chameleoni - O tom, jak vnímají svět kolem sebe chameleoni
Megaladapis edwardsi - o osudech jednoho lemura, který již nežije
Microcebus murinus - jeden z nejmenších madagaskarských primátů
Microcemus myoxinus - O lemurovi, který se po 150 let úspěšně vyhýbal člověku
Phelsuma breviceps - vzácný obyvatel madagaskarského jihozápadu
                                 text 1
Propithecus tattersalli (a Hapalemur aureus) - poznámky a zajímavosti o dvou nově objevých druzích lemurů
Propithecus tattersalli podrobněji
Uroplatus - o podivuhodných způsobech gekonů rodu Uroplatus
užovky rodu Leioheterodon
bodlíni – souhrn informací o madagaskarských hmyzožravcích
Geochelone yniphora (angonoka) – o nejvzácnější suchozemské želvě světa
ptáci – Jak mohou fosilní ptáci přispět k úvahám o ochraně madagaskarské přírody 

rostliny

Adansonia rubrostipa (=A. fony) - poznámky k nejmenšímu druhu baobabů
Alluaudia montagnacii - Zajímavosti z života vzácného jihomadagaskarského sukulentu
Pachypodium rutenbergianum - Zajímavá sukulentní rostlina z čeledi Apocynaceae
Cyathea sp. - Jak domorodci využívají stromové kapradiny a dopad jejich činnosti na přírodu
baobaby (rod Adansonia) - nejrůznější poznatky ze života baobabů (o jejich významu v přírodě i pro člověka, o opylování, o ochraně rostlin ap.)
Pachypodium brevicaule - Zajímavá sukulentní rostlina z čeledi Apocynaceae
Pachypodium rosulatum - Zajímavá sukulentní rostlina z čeledi Apocynaceae
Války mezi opunciemi - Historie introdukce opuncií a pokusů o jejich eradikaci


Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA