Následující přehled latinských a malgašských jmen recentních madagaskarských

palem (čeleď Arecaceae) je zpracován podle publikace:
Dransfield J., Beentje H., 1995: The Palms of Madagascar: 476 pp.
Druhy u nichž neexistuje nebo není znám malgašský název, nejsou uvedeny.
Kompletní seznam madagaskarských druhů čeledi Arecaceae.
 
vědecké  
jméno druhu
malgašská jména
Bismarckia nobilis satra, satrabe, satrana, satranabe, satrapotsy
Borassus madagascariensis Befelatanana, Marandravina, Dimaka
Borassus sambiranensis dimaka
Dypsis acuminata lafaza
Dypsis ampasindavae Lavaboka
Dypsis andapae Tsingovatrovatra
Dypsis andrianatonga Tsiriki andrianatonga
Dypsis ankaizinensis Lavaboka, Hovatra, Laboka
Dypsis arenarum hirihiry
Dypsis baronii Farihazo, Tongalo
Dypsis basilonga Madiovozana
Dypsis bejofo Hovotraomby, Bejofo
Dypsis bernierana Ambosa
Dypsis boiviniana Tsingovatra, Talanoka
Dypsis canaliculata Lopaka, Monimony
Dypsis catatiana Varaotra, Sinkaramboalavo
Dypsis ceracea Lafaza
Dypsis confusa Tsimikara, Tsikara
Dypsis crinita vonitra
Dypsis decaryi Laafa
Dypsis decipiens Manambe, Sihara leibe, Betefaka
Dypsis faneva Tsinkiara mavinty
Dypsis fanjana Fanjana
Dypsis hiarakae Sinkiara, Tsirika
Dypsis hildebrandtii Tsirika
Dypsis hovomantsina Hovomantsina
Dypsis lanceolata Ivovowo
Dypsis lastelliana Menavozona, Sira, Ravintsira
Dypsis linearis Ovana, Tsirikabidy, Sirahazo, Ambolo, Sinkara
Dypsis lutescens Rehazo, Lafaza, Lafahazo
Dypsis madagascariensis Hirihiry, Kizohazo, Madiovozona, Kindro, Farihazo
Dypsis malcomberi Rahosy, Vakaka
Dypsis mananjarensis Ovodaafa, Lakatra, Laafa
Dypsis marojejyi Manamosona beratyraty
Dypsis moorei Maroala
Dypsis nauseosa Laafa, Rahoma, Mangidibe
Dypsis onilahensis Kindro, Sihara
Dypsis oreophila Kindro, Lafaza, Fitsiriky
Dypsis ovobontsira Ovobontsira
Dypsis perrieri Besofina, Kase, Menamosona
Dypsis pilulifera Ovomamy, Hozatanana, Lavaboko
Dypsis poivreana Hovoka
Dypsis prestoniana Tavilo, Babovavy, Tavilo
Dypsis pusilla Vonitra
Dypsis rivularis Sarimadiovozona
Dypsis scandens Olokoloka
Dypsis scottiana Raosy
Dypsis schatzii Tsinkara
Dypsis tanalensis Matitanana, Matitana
Dypsis thermarum Fanikara
Dypsis thiryana Tsinkiara, Sinkarambolavo maroampototra, Taokonampotatra
Dypsis tokoravina Tokoravina
Dypsis tsaratananensis Kindro
Dypsis tsaravoasira Lavaboko, Hovotravavy, Tsaravoasira
Hyphaene coriacea Satrana, Sata
Lemurophoenix halleuxii Hovitra vari mena
Marojejya darianii Ravimbe
Marojejya insignis Mandanzezika, Besofina, Betefoka, Maroalavehivavy, Beondroka, Menamoso, kona, Fohitanana
Marojejya insignis Hovotralanana
Masoala kona kona, kogne
Masoala madagascariensis Hovotralanana, Mandanozezika, Kase
Orania longisquama Ovobolafotsy, Anivona, Vakapasy, Sindro
Orania ravaka Vapakafotsy, Sindro
Orania trispatha Sindro, Sindroa, Anivo
Phoenix reclinata Dara, Taratra, Taratsy
Phoenix dactylifera Atserijy
Raphia farinifera Raffia
Ravenea albicans Hoza-tsiketra
Ravenea dransfieldii Ovotsarorona, Lakabolavo, Anivo
Ravenea glauca Sihara, Anivo
Ravenea hildebrandtii Inazi, Mnazi
Ravenea julietiae Sindro madiniky, Anivona, Saroroira, Vakapasy, Anive
Ravenea krociana Vakakabe
Ravenea lakatra Tsilanitafika, Lakatra
Ravenea louvelii Siraboto, Lakamarefo
Ravenea madagascariensis Tovovoko, Anivo, Anivona, Anivokely
Ravenea moorei Inazi
Ravenea musicalis Torendriky
Ravenea rivularis Vakaka, Bakaly, Gora, Malio
Ravenea robustior Vakaboloka, Tanave, Vakaky, Lakabolavo, Bokombio, Hovotravavy, Vakabe, Monimony, Manara, Bobokaomby, Retanana, Anivo, Loharanga, Anivona, Laafa
Ravenea sambiranensis Anivo, Anivona, Mafahely, Soindro, Ramangaisina
Ravenea xerophila Ahaza, Anivo, Anivona
Satranala decussilvae Satranabe
Voanioala gerardii Voa-nio-ala
 

Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA