živočichové
rostliny
 
Slovníky jmen živočichů a rostlin obývajících Madagaskar vznikají jako výstup databáze MADLIT. Vznikají postupně a podle dostupnosti literárních pramenů. V budoucnu budou neustále rozšiřovány a doplňovány. 
Pro velký objem dat jsou rozděleny do více webovských stránek podle jednotlivých taxonomickýc skupin. Hesla jsou řazena abecedně podle latinských názvů druhu (či skupiny druhů). Pokud existují pro danné druhy i běžně rozšířená jména i v některém ze světových jazyků, jsou také uvedena. České názvy neuvádíme z prostého důvodu: až na vyjímky neexistují. A pokud náhodou ano, jsou málo užívané. 

Klasický malgašsko-český a česko-malgašský slovník, tedy slovník běžného každodenního výraziva je na jiných stránkách.  
 
 
živočichové
obratlovci bezobratlí


lemuři (Lemuriformes)
obojživelníci (Amphibia)
plazi (Reptilia)
ptáci (Aves)
ryby (Pisces)


 
 
rostliny
palmy (Arecaceae)
baobaby (rod Adansonia)
Didiereaceae
Araceae
Rhopalocarpaceae
Monimiaceae
Fabaceae (Leguminosae)

 

 
zpět na
domovskou stránku
expedice LEMURIA