Expedice LEMURIA 1998

 Pořadatelé Expedice LEMURIA 1998:
Přírodovědecký časopis Vesmír 
Vychází od roku 1871. Dodnes zůstává věrný programovému prohlášení z 1. čísla: „Nevylučujem z programu svého žádný odbor vědy přírodní, byť laikovi sebeobtížnějším a nepřístupnějším býti se zdál; přední snahou naší bude podávati pokud možno nejširší rozhled do nejnovějších pokroků přísných věd spůsobem populárním, každému pochopitelným, zajímavým a poučným.“ (3. května 1871) 
 
přírodovědecký časopis Vesmír
Geografický magazín KOKTEJL 
První číslo měsíčníku KOKTEJL vyšlo v dubnu 1992 na šestnácti stranách 
novinového papíru díky pár tisícům korun osobních úspor a úsilí dvou 
zakladatelů – šéfredaktora Josefa Formánka a tajemníka redakce Miroslava 
Urbánka. V dubnu 1997, v den pětiletých narozenin, má magazín KOKTEJL 362 
stran, přes čtyřicet stálých zaměstnanců, více než 300 externích 
spolupracovníků a náklad 75 000 výtisků. Neodmyslitelnou součástí magazínu 
jsou rozkládací obrazové přílohy, vkládané mapy, CD s unikátními nahrávkami 
zpěvů přírodních národů a dvakrát ročně i videokazeta s původními 
reportážemi. 
Motto magazínu KOKTEJL: 
„Magazín KOKTEJL by měl být jako jedinečná a nikdy nekončící kniha o tomto 
světě, pravdivě psána tak, aby umožnila každému porovnat vlastní pohled na 
přítomnost s celkovým obrazem Země ve všech jejích barvách, vůních a 
pocitech.“ 
 
Geografický magazín KOKTEJL
Expedici LEMURIA 1998 dále podpořili:

Sponzoři Expedice LEMURIA 1993


Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA Zpět na domovskou stránku