published in: Nový Orient 4, 2002: 3 strana obálky

Zapomenutí trosečníci

Pavel Hošek

Lemuři        jsou evolučně velmi staré poloopice, které dnes žijí výhradně na Madagaskaru. Nebývalo tomu tak vždy. Podle paleontologických nálezů můžeme přibližně rekonstruovat dramatickou lemuří historii. Ze Severní Ameriky je známo více jak 10 rodů fosilních primátů, z nichž 3–4 stojí v přímé vývojové linii k dnešním lemurům. Všechny poměrně rychle vyhynuly, avšak některé formy se mezitím přesunuly po tehdy existujícím pevninském mostě do Evropy, kde prodělaly bouřlivý rozvoj. Koncem eocénu (zhruba před 35 miliony lety), kdy definitivně vymírají americké formy, evropské se dále šíří do Asie a Afriky a odtud také na již osamostatnělý ostrov Madagaskar. Poslední krok byl pro lemury tím nejšťastnějším – do dnešních dnů přežili jen na Madagaskaru.
V současné době známe 42 druhů lemurů. To však nemusí být počet zdaleka konečný, neboť madagaskarské lesy skrývají ještě mnohá překvapení. Vždyť jen v posledních 15 letech bylo objeveno a popsáno 12 nových druhů. Lemuři jsou velmi rozmanití svým chováním, stavbou těla i velikostí – rekordmanem je maki (Microcebus myoxinus ), který váží jen 30 gramů a patří k nejmenším savcům vůbec. Za největšího žijícího lemura je považován indri (Indri indri), který dosahuje hmotnosti 7–10 kg. Ještě před několika sty lety však žili na Madagaskaru i druhy nepoměrně větší. Robustní Megaladapis   se vahou blížil dnešní gorile.
Od příchodu člověka na Madagaskar uplynulo zhruba 2000 let. Za tu dobu zmizelo ze světa již nejméně 15 druhů lemurů . V současné době počet lidí přibývá rychleji než kdy dříve, a přes četné snahy ochránců přírody stále rychlejší měrou ubývá i původních lesů, životního prostředí lemurů. Několik druhů má již na kahánku a v lesích zbývá posledních pár desítek nebo set jedinců. Trosečníkům, kteří přežili v izolaci na Madagaskaru své příbuzné o mnoho milionů let, hrozí zánik. Zatím je ještě čas. Ale ne mnoho…

 

Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA