Madagaskar – lidé a příroda v konfliktu

tisková zpráva

Časopis Vesmír, Francouzský institut v Praze a firma CD-FOTO Bler pořádají výstavu fotografií Pavla Hoška nazvanou Madagaskar – lidé a příroda v konfliktu. Snímky pořídila na Madagaskaru během loňského roku expedice LEMURIA pořádaná časopisem Vesmír a magazínem Koktejl.
Madagaskar je proslulý svou jedinečnou přírodou. Bývá řazen mezi nejbohatší přírodní pokladnice světa. Dlouhodobá izolace ostrova vedla k vzniku unikátních společenstev rostlin a živočichů. Většina těchto tvorů nežije nikde jinde. V současné době je však příroda ostrova vystavena silnému tlaku ze strany člověka, který kácí a vypaluje lesy, zakládá rýžoviště, buduje města, znečišťuje vodu, devastuje krajinu. Vliv na nenarušenou přírodu začíná mít i vzrůstající turistický ruch. Mnozí přírodovědci a stále více i ostatní lidé, si začínají uvědomovat jedinečnost a nenahraditelnost přírody Madagaskaru. Usilují o rovnováhu mezi člověkem a přírodou. Podobně jako i v jiných částech světa snaží se i zde nalézt způsob, jak by mohl člověk žít na rozumné sociálně ekonomické úrovni a zároveň byla zachována co největší část bohatství původní nenarušené přírody.
Výstava Madagaskar – lidé a příroda v konfliktu se snaží představit v Čechách málo známou přírodu Madagaskaru a její podivuhodní obyvatele, ukázet jejich přirozené životní prostředí. Nejde ji však jen o zachycení současného stavu. Usiluje o vnímání procesu vzájemného soužití člověka a přírody. Všímá si nejen negativního dopadu lidské činnosti, ale i nesnadného života člověka, který ještě nemá k dispozici vymoženosti současné euroamerické civilizaci, a který je stále ještě s přírodou v konfliktu. Je do značné míry závislý na jejích rozmarech a proto se snaží potlačit vliv přírodních dějů na svůj život jak je to jen možné. Snaží se – jaksi protismyslně – přírodní vlivy ze svého života vytlačit. Tím ničí nejen životní prostředí ostatních tvorů, ale i své vlastní. Roztáčí se tak kolotoč, který je dobře znám i v zemích Evropy, kde již dospěl do mnohem pokročilejších stádií. Na Madagaskaru je proces devastace teprve v počátečních stádiích. Zbývá otázka, zda se lidem podaří poučit se ze situace v jiných částech světa a „přeskočit“ některé neblahé etapy vztahu člověk – příroda.
Výstava proběhne ve dnech 27. března až 30. dubna ve foyer kinosálu Francouzského institutu ve Štěpánské ulici 35 v Praze. Můžete ji shlédnout vždy v čase, kdy v kinosále probíhá program. S fotografiemi se setkáte také v časopise Vesmír, kde vychází seriál článků o Madagaskaru a ekologii. Vystavené fotografie zhotovila firma CD-FOTO BLER na digitální tiskárně – minilabu Fotoprint Sienna. Původní snímky na diapozitivním filmu byly naskenovány na bubnovém skeneru s vysokým rozlišením a vyretušovány. Digitální verzí snímků se osvítil skutečný fotografický papír, který byl vyvolán běžným chemickým procesem.

Pavel Hošek, Vesmír
 


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Pavla Hoška Domovská stránka Expedice LEMURIA