Eulemur coronatus Jiří Bálek  
Pavel Hošek   
Libor Kunte  
 

výstava fotografií, přírodnin  
a etnografického materiálu   

MADAGASKAR 
svět sám pro sebe 

 
výstava je putovní a postupně se koná:  
Do práce expedice LEMURIA se zapojil jako poslední, teprve těsně před odjezdem na Madagaskar roku 1993. Během několika dnů či dokonce hodin však začíná být jejím platným a v určitém směru nejužitečnějším členem. Plyně ovládá angličtinu, španělštinu, francouzštinu; v etnobotanice je jako doma; má hluboké znalosti v chemii a astronomii. Ihned všech svých schopností využívá a pomáhá s organizací příprav expedice. Během cesty nese na svých bedrech veškerou komunikaci s okolím a po návratu zapadá do nikdy nekončícího víru překladů, odborné korespondence a organizační práce. 

Náš kamarád a spolucestovatel Ivo Dobšíček (*1965) předčasně zemřel v říjnu 1996. Výstavu MADAGASKAR, svět sám pro sebe, mu věnujeme.

 

tisková zpráva k výstavě
plakát
úvodní slovo Petra Voženílka

vystavované snímky s doprovodnými texty (tematicky seřazeno; v závorce počet snímků k tématu)

pořadatelé a sponzoři
 

(Snímky byly pořízeny při výpravách na Madagaskar v letech 1993 a 1998 v rámci expedic LEMURIA ‘93 a LEMURIA ‘98)
 


Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA