Myšlenka uspořádat expedici na Madagaskar zrála v našich hlavách snad již od doby, kdy jsme se jako mladí zapálení přírodovědci dozvěděli, že někde na jihovýchod od Afriky leží ostrov, jehož fauna a flóra jsou tak unikátní, že by byl hřích jej nepoznat. Na podzim 1988 začaly naše intenzivní přípravy, kdy jsme si na každotýdenních schůzkách pečlivě rozdělovali úkoly. No a pak to šlo ráz na ráz. „Už“ po pěti letech se nám podařilo uskutečnit první cestu – expedici LEMURIA ‘93. Navštívili jsme sedm vybraných oblastí ostrova tak, abychom si mohli utvořit obrázek o rozmanitosti zdejší přírody. Druhá expedice – LEMURIA ‘98 – po dalších pěti letech byla již více zaměřena na jih a západ Madagaskaru. Zahájili jsme průzkum oblasti Hatokaliotsy (málo přístupné místo na jihozápadě Madagaskaru, které bylo již v roce 1956 navrženo na ochranu, k níž však nedošlo, neboť se ani nevědělo co tam roste a žije), uveřejnily první výsledky v odborném tisku a s odstupem pěti let jsme měli možnost pozorovat změny. Zjistili jsme, že příroda na Madagaskaru opět prohrává. Například lokalita, kde jsme při první cestě nalezli nový druh gekona, po pěti letech již neexistovala – nahradila ji plantáž sisalu. 
Na snímku je druhá výprava v roce 1998 v trnitém buši rezervace Beza Mahafaly, zleva Jiří Bálek (herpetolog, kameraman), Libor Kunte (botanik) a Pavel Hošek (entomolog).

Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA Zpět na úvodní stránku výstavy MADAGASKAR - svět sám pro sebe (Ústí nad Labem, 1999–2000)
Domovská stránka Expedice LEMURIA úvodní stránka výstavy