Krab, to je takový podivný tvor. Oči na stopkách, tělo širší než delší, divný počet končetin, „schizofrenní“ pohyb do stran; zkrátka živočich, který se vymyká našim běžným normám pro živočicha. Ještě podivuhodnější podrobnosti vyvstanou, poznáme-li lépe jeho soukromý život. 
Ví se například, že larvy krabů prodělávají svůj vývoj ve vodě. A ví se také, že krabi dýchají žábrami. Přesto mnoho druhů žije po způsobu suchozemců (např. krab dole). K vývoji potomstva pak musí stačit nějaká ta dočasná tůňka v listoví epifytů, v dutině stromu nebo mezi spletí kořenů pralesních velikánů.  
A voda k dýchání? Tu si krab stále nosí ve svém těle. Bere si z ní kyslík, který tam difunduje ze vzduchu a příležitostně ji vymění za čerstvou.
 
Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA Zpět na úvodní stránku výstavy MADAGASKAR - svět sám pro sebe (Ústí nad Labem, 1999–2000)
Domovská stránka Expedice LEMURIA úvodní stránka výstavy