Lišejníky – to je živoucí důkaz síly a vytrvalosti pramenících ze spolupráce. Lišejníky existují díky spojení dvou docela nesourodých organizmů – hub a zelených řas. Řasy dokáží zužitkovat energii Slunce, kterou přemění na organické látky. Ty poskytují své „družce“ – houbě. Ta naoplátku zásobuje řasy vodou a anorganickými chemikáliemi. 
Právě popsaný vztah není tak docela jasný a mnoho odborníků se domnívá, že to s tou vzájemnou spoluprací nebude tak slavné. Je docela dobře možné, že houba řasu zneužívá. Ať již je tomu ale jakkoliv, vzniká spojení nebývalé krásy. Je drobné, nenápadné a na pohled křehké, ale skrývá v sobě neuvěřitelnou sílu. Lišejníky rostou takřka všude. Bez problémů se usadí na stanovištích, kde jiné organizmy v krátkosti umírají. Prosperují v mrazivých tundrách i na sluncem rozpálených skalách tropů. Nevadí jim zamokřené prostředí ani mnohaměsíční vysychání. Snášejí zasolená stanoviště, nedostatek živin i světla; prostě téměř libovolná „příkoří“. A jen si tak rostou…, sice pomalu, ale rostou. A vytvářejí krásu.
 
Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA Zpět na úvodní stránku výstavy MADAGASKAR - svět sám pro sebe (Ústí nad Labem, 1999–2000)
Domovská stránka Expedice LEMURIA úvodní stránka výstavy