Madagaskarská příroda zamotala svou jedinečností hlavu nejednomu přírodovědci a zároveň je díky své unikátnosti mnoha biology obdivována. Nejinak je tomu i v případě sukulentů – rostlin, které se těší nebývalé pěstitelské zálibě. Z botanického hlediska se jedná o přerozmanitou skupinu rostlin, obývající především lokality skoupé na vodu. Sukulenty jsou pro to dobře vybaveny. Mají zvláštní schopnost hromadit ve svém stonku, listech, či kořenech vodu. Tu pak využívají v době, kdy je jí nedostatek.  
Na Madagaskaru tvoří sukulenty významnou složku rostlinných společenstev rostoucích v sušších oblastech. Bytelnost tvarů, obtloustlé stonky (horní dva snímky) či listy (dolní dva snímky) dávají najevo jakousi nezvyklou odolnost až „nadřazenost“ nad ostatní zelenou „žouželí“. Ve své podstatě se však jedná o velmi křehké a zranitelné rostlinky, které těží ze své schopnosti přežít na místech, kde se to jiným nedaří. 

Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA Zpět na úvodní stránku výstavy MADAGASKAR - svět sám pro sebe (Ústí nad Labem, 1999–2000)
Domovská stránka Expedice LEMURIA úvodní stránka výstavy