Informace pro tisk

Madagaskar je proslulý svou jedinečnou přírodou. Bývá řazen mezi nejbohatší přírodní pokladnice světa. Izolace ostrova trvající desítky milionů let vedla k vzniku jedinečných společenstev rostlin a živočichů. Jakoby se ostrov uzavřel okolnímu světu a vydal se na svou vlastní, výjimečnou a nenapodobitelnou cestu. Jak pravil již v 18. století slavný přírodovědec Philibert Commerson, příroda si tu zřídila takovou malou pokusnou laboratoř. A po celé desítky milionů let až podnes v ní „vymýšlí, konstruuje a testuje“ podivuhodné tvory. Příroda Madagaskaru a vlastně Madagaskar sám se nepodobají ničemu na celém světě. V rysech ostrova se zrcadlí Asie a Afrika a lze v ní objevit i kousek Ameriky. Přesto je to země nenapodobitelná a osobitá a přitom kromobyčejně rozmanitá. Přírodovědci znají Madagaskar jako jednu z druhově nejbohatších oblastí světa. Více než 100 000 druhů živočichů a 12 000 rostlin (z nichž většina nežije nikde jinde mimo Madagaskar) ji řadí vedle Amazonie či deštných lesů Nové Guiney k několika málo místům s tzv. megadiverzitou, tedy k nejbohatším koutům naší planety.
Je podivuhodným paradoxem, že tak jedinečný a bohatý svět po dlouhá staletí leží a dodnes zůstává ležet stranou zájmu okolního světa. Madagaskar je podnes zemí v mnoha směrech velmi neprobádanou a tajemnou. Biologové stále popisují desítky a stovky nových druhů. Dodnes přesně nevíme, kdo vyhubil některé velké poloopice lemury. Neznáme přesně příčinu rapidního úbytku lesů v centrálních partiích ostrova. O fungování specifických ekosystémů máme jen mlhavou představu. Nejinak je tomu i s našimi znalostmi antropologickými a etnografickými. Odkud se na Madagaskaru vzali lidé sice tušíme, ale skoro nic nevíme o četných kulturních vlivech v průběhu staletí. O řadě obyčejů a rituálů obyvatel ostrova máme jen mlhavé představy nebo jednoduše nevíme vůbec nic. Přebohatá ústní a literární tradice Malgašů zůstává cizincům z větší části skryta.
V současné době je příroda ostrova vystavena silnému tlaku ze strany člověka, který kácí a vypaluje lesy, zakládá rýžoviště, buduje města, znečišťuje vodu, devastuje krajinu. Vliv na nenarušenou přírodu začíná mít i vzrůstající turistický ruch. Také kultura ostrovanů je v ohrožení. Prudký a neomalený vpád euroamerické civilizace hrozí vše převálcovat v několika málo desetiletích. Zdá se, že zanikne svět, který se k svému dnešnímu jedinečnému a neopakovatelnému vzhledu vyvíjel po desítky milionů let. Mnozí přírodovědci a stále více i ostatní lidé, si začínají uvědomovat jedinečnost a nenahraditelnost přírody Madagaskaru i míru devastace, která tu v posledních letech probíhá.

Výstava Madagaskar – svět sám pro sebe se snaží představit v Čechách málo známou přírodu Madagaskaru a její podivuhodné obyvatele. Snaží se také upozornit na nedílnou součást madagaskarské přírody – na člověka; na jeho tradice, zvyky, názory, způsob života. Vnímat natolik odlišný svět, jakým je Madagaskar, najít pro něj pochopení, ba dokonce mu alespoň částečně porozumět, je pro středoevropana nesnadný úkol. Několik fotografií a pár předmětů nemůže nahradit poznávání skutečného světa. Může však být jeho počátkem. Může upozornit na důležité věci, vzbudit o ně zájem. Může ukázat jiný svět, ale také jiný pohled na svět. Může možná dokonce přispět malým dílem k záchraně světa, který se sice „udělal“ tak trochu „sám pro sebe“ a „nedbá“ mnoho na své okolí, ale který je přesto, nebo možná právě proto pro nás tak důležitý.
 

Další údaje o výstavě:

 
Zpět na domovskou stránku Expedice LEMURIA
Domovská stránka Expedice LEMURIA