Proslov velvyslance Spojených států mexických u příležitosti zahájení výstavy

Jménem Mexického velvyslanectví i mým vlastním upřímně děkuji za přivítání a srdečné přijetí, kterých se nám dostalo.
Je to vskutku důvod k hlubokému uspokojení moci zahájit v těchto prostorách výstavu fotografií mé země, jejíž soušástí je několik vitrin obsahujících různé předměty mexické lidové tvořivosti.
Pořadatelům děkuji za výraz sympatií vůči Mexiku a zvláště pak za úsilí vynaložené k uspořádání výstavy, která i přes zeměpisnou vzdálenost dokládá, že Mexiko má něco společného s českým lidem v hluboké kultuře a v úsilí o překonání se, které jsou vlastní oběma národům. Tento příklad spolupráce přispívá ještě k většímu upevnění výtečných vztahů mezi našimi zeměmi a vytváří podmínky k prohloubení a obohacení jejich pout prostřednictvím ještě čilejší výměny.
Mexiko disponuje spostou kulturních a turistických lákadel, jako jsou města z koloniální doby, archeologická naleziště, pláže, gastronomie a celosvětově známá hudba.
Jak je známo, ve Střední Americe se rozvinuly nejvyspělejší civilizace kontinentu: Olmekové v Mexickém zálivu; na náhorní rovině vznikla velká města jako Teotihuacán a Tenochtitlán - s teotihuakánskou kulturou vznikla původní civilazace náhorní roviny -, svět Tolteků převzal z Teotihuacánu četné kulturní rysy, které později přijali za své Aztékové, jejichž civilizace kvetla v Tenochtitlánu; mayská civilizace na jihovýchodě a zapotécká a mixtécká kultura, která se rozvíjela v oblasti Oaxaky, jakož i nespočetná osídlení v celé oblasti jež je možno obdivovat na četných archeologických vykopávkách.
Během tří století, po které trvala španělská nadvláda, byl uskutečněn proces koloniální urbanizace a když kolonizace skončila, Mexiko přešlo k nezávislosti s již konsolidovanou městskou strukturou a bohatou škálou měst velké umělecké hodnoty jak monumentální, tak místní, která ještě dnes vystavují na odiv svou velikost.
Bylo pro mě vyznamenáním a uspokojením být pozván k zahájení výstavy, protože jste tuto akci uskutečnili díky velkému úsilí a tak upřímně blahopřeji organizátorům k jejich úspěšné práci a k jejich opravdovému zájmu a nádhernému nadšení, které zasluhuje naše uznání.
Velmi kvalitní fotografie vzbuzují naše nadšení a nabízejí nám příležitost k ocenění krás Mexika. Doufáme, že tato činnost bude ku prospěchu pout přátelství a spolupráce a zdůrazní tak důležitost podpory vzájemného kulturního poznání.
Využijme tedy příležitosti, která se nám nabízí a obdivujme dílo...
Děkuji.

Gonzalo Aguirre Enrile
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Mexika v České republice
 


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku