Katalog výstavy fotografií z přírodovědných výprav

México Asombroso ‘91 a ‘96

která se konala od 21. ledna do 1. března 1997
v budově Muzea města Ústí nad Labem na Lidickém náměstí 1.
 
 
Jiří Bálek, Pavel Hošek, Libor Kunte
1997
 
Proslov velvyslance Spojených států mexických u příležitosti zahájení výstavy
Mexiko – země setkávání
vybrané snímky z výstavy


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku