Obr. 4. Počet obyvatel žijících v okolí Hatokaliotsy a jejich rozložení v krajině (uprqaveno podle Battistiniho, 1964a a Battistiniho, 1964b). Nutno však zdůraznit, že místo pobytu lidí se během roku výrazně mění zejména v závislosti na sezónní migraci pastevců se stády.


Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku