C3 a C4 rostliny

Jednou z nejdůležitějších molekul v životě rostlin je oxid uhličitý (CO2). V atmosféře je ho sice více než dostatek, ale přesto jsou některé rostliny nuceny s ním „rozumně“ hospodařit. Ze svého okolí získávají rostliny CO2 obvykle průduchy na listech a sekundárními pochody fotosyntézy jej zabudovávají do organických molekul. Primárním příjemcem CO2 je ribuloso-1,5-bisfosfát - tedy alespoň u C3 rostlin. C4 rostliny dokáží využít i CO2, který vzniká přímo v rostlině při pochodu zvaném respirace (dýchání). Takto vzniklý - vlastně odpadní - CO2 není vylučován do okolí,a le znovu zapojen do procesů fotosyntézy přes fosfoenolpyruvát (PEP). Primárním příjemcem CO2 u C4 rostlin tedy může být PEP. Sledem dalších reakcí je C02 využit k tvorbě další energeticky bohaté molekuly NADPH + H+. Výhodou C4 rostlin tedy je zisk většího množství energie při použití stejného množství CO2. Další podstatná výhoda je spíše ekologického rázu. Umožňuje rostlinám fotosyntetizovat i když má zavřené průduchy a tedy lépe přežívat na sušších lokalitách.
 
Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška
Domovská stránka Pavla Hoška