Jak se šíří nejstarší bakterie?

Nedávno ohlásil S. L’Haridon izolaci nových termofilních organizmů z ropných vrtů. Nové “druhy” patří do rodů Thermotoga, Thermoanaerobacter a Thermodesulfobacterium, které řadíme do skupiny Archaebacteria, tedy mezi fylogeneticky nejstarší bakterie, jež se výrazně odlišují od všech ostatních známých bakterií. Na nálezu L’Haridona i na nálezech některých dalších badatelů je pozoruhodná obrovská vzdálenost a izolovanost lokalit. Thermotoga elfii byla zjištěna v ropných vrtech v Kamerunu. Thermotoga subterranea pochází ze Spojených států. Druhy rodu Archaea jsou mořské a hypertermofilní (vázané na vývěry ze dna). Přesto jsou si všechny známé druhy velmi podobné. Mají skoro stejné nároky na prostředí a velmi blízké morfologické, fyziologické a metabolické charakteristiky. 16S ribozomální RNA všech druhů rodu Thermotoga se shoduje v 98,2 %.
To vše vede k otázkám po původu těchto bakterií. Jakým způsobem kolonizují uvedené habitaty. Rod Thermotoga se vyskytuje v mnoha ropných vrtech po celém světě. Jde o potomky bakterií, které kdysi dávno kolonizovaly ropná pole v době jejich vzniku? Nebo je nevědomky nějakým způsobem rozšiřuje člověk při těžbě?
Nature 379, 681, 1996
Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku