Slon jako past na motýly

Sloučeninu (Z)-7-dodecen-1-yl­acetát využívají samice více než 120 druhů hmyzu (zejména motýlů) jako součást svého feromonu, kterým přitahují samce v období sexuální aktivity. Podobně lákají samce i samice indických slonů (Elaphas maximus). Jejich feromon je v době říje a před ovulací obsažen v moči. Samci vnímají feromon vomeronasálním orgánem a vyvolává u nich výraznou odpověď.
V současné době bylo odhaleno složení sloního feromonu – jde rovněž o (Z)-7-dodecen-1-ylacetát. Možnost použití sloního feromonu k přilákání motýlů (popřípadě i motýlích feromonů k lákání slonů) zatím nebyla testována. Na to, jestli bude možno použít slony jako entomologickou past, si tedy musí sběratelé motýlů ještě počkat.
Nature 379, 684, 1996
Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška Zpět na domovskou stránku