Známe celkem tři procesy, pomocí nichž je možné zpracovat a přeměnit sluneční energii buď na jinou formu energie, nebo ji vázat v molekulách organických či anoorganických látek.
1. První reakce probíhá v zelených rostlinách a byla nazvána fotosyntéza. Molekuly vody a oxidu uhličitého se za přispění slunečního záření sérií reakcí přeměňují na kyslík a glukózu. Ta je primárním „palivem“ rostlin a ve svém důsledku vlasně všeho života na Zemi. Účinnost fotosyntézy je pouhá 3 %.
2. Ve fotoelektrochemickém článku vstupuje do reakce voda a je transformována sluneční energií buď na energii elektrickou nebo na chemické palivo – kyslík (O2) nebo vodík (H2). Nejkvalitnější fotoelektrochemické články pracují s účinností 10 % pro chemická paliva a 16 % pro elektrickou energii.
3. S nejvyšší účinností (25 %) produkují elektrickou energii fotovoltaické články.
Fotosyntéza tedy nejen využívá“ pouze nepatrné procento sluneční energie dopadající na Zemi, ale i tu část, kterou „použije“, „použije“ jen z malé části.
Pavel Hošek
Zpět na domovskou stránku Pavla Hoška
Domovská stránka Pavla Hoška